Aabybro

Jammerbugt sætter 100.000 kroner af til events

Alle foreninger og netværk kan søge del i midlerne

– For at støtte udviklingen i Jammerbugt, så har kommunen som noget nyt afsat en pulje på 100.000 kroner, som skal bruges på at få gennemført forskellige events.

Alle kan søge
Puljen hører under landdistriktsudvalget, og alle kan søge, uanset om man er en forening, gruppe/netværk, organisation eller sammenslutning.

Ansøgningerne bliver vurderet ud fra fire kriterier:

Et kommercielt perspektiv
Det vil sige event, som direkte eller indirekte kan give et økonomisk eller beskæftigelsesmæssigt afkast for vores virksomheder

En medfinansiering
Det vil sige events, som kan tiltrække andre eksterne midler, eller som ansøger også selv har afsat midler til.

Et udviklingsperspektiv
Det vil sige støtte til at videreudvikle en eksisterende event, så den bliver større og eller mere kommercielt orienteret.

Et risikoelement
Det vil sige støtte til at afløfte den risiko, som løbes ved at afholde en event – støtten her kan typisk gives i form af en underskudsgaranti.

Informationsmøde og frist
Der er informationsmøde om mulighederne torsdag 6. februar kl. 16.00 på rådhuset i byrådssalen i Aabybro. 

Ansøgning skal mailes til: event@jammerbugt.dk senest 1. marts 2020.

Læs om fantastiske oplevelser og events