Aabybro

Jammerbugten fejrede Danmarks udsendte

For 7. år i træk havde Jammerbugt Kommune 5. september inviteret tidligere udsendte fra militæret, politiet, beredskabet og sundhedssektoren til markering af Flagdag for Danmarks udsendte.
Det blev en både hyggelig og højtidelig fejring i DGI Huset Aabybro, hvor ca. 85 deltagere tilbragte en fornøjelige formiddag i hinandens selskab – med passende afstand og masser af håndsprit til rådighed.
Til stor glæde for både gæster og arrangører var hele 15 flotte militære faner med til at gøre begivenheden ekstra festlig.

Tag godt imod dem
Sundheds- og Arbejdsmarkedschef i Jammerbugt Kommune, Jannie Knudsen, stod for den officielle velkomst på kommunens vegne.
I sin tale betonede hun blandt andet vigtigheden af, at det danske samfund – og Jammerbugt Kommune – tager godt imod de soldater – og andre – der har været udsendte. Og ikke mindst dem, der kommer hjem med skader på krop og sjæl.

Sjælesørger
Dagens gæstetaler var tidligere feltpræst – eller med hans eget ord, flyverpræst – provst Folmer Toftdahl-Olesen.
Han fortalte blandt andet, hvordan han som feltpræst så det som sin vigtigste opgave at stå til rådighed som samtalepartner og sjælesørger, men også som bindeled til familierne derhjemme.
Og netop de pårørende fik særlig anerkendelse i feltpræstens tale.
For ifølge ham er det ofte sværere at være pårørende til en udsendt, end at være den udsendte – og derfor skylder Danmark også de pårørende stor tak og anerkendelse for deres afsavn.

Veteran-oasen
Under den mere uformelle del af arrangementet fik formanden for Veteranoasen, Henrik Fenneberg ordet.
Han fortalte om det fremskredne arbejde med at bygge Veteranoasens værested i Kaas, og opfordrede alle interesserede til at kigge forbi.
Sædvanen tro stod Flyvestation Aalborg Brass Band for de velklingende musikalske indslag.
Jammerbugt Kommune arrangerer Flagdagen i samarbejde med tidligere kommunalbestyrelsesmedlem, pensioneret brigadegeneral Jens Præstegaard og pensioneret oberstløjtnant Uffe Uhler.

Læs om fantastiske oplevelser og events