Pandrup

Jetsmark Idrætscenter får et kæmpe løft

– Jetsmark Idrætscenter står foran et kæmpe løft i form af en gennemgribende modernisering samt en ny tilbygning.

Markering 5. maj
Opgaven er sendt i EU-udbud, og vinderen af hovedentreprisen bliver afsløret 5. maj, hvor idrætscentret markerer det ved at invitere alle brugere til champagne og kransekage.
Det oplyser Inger Kristensen, formand for centrets bestyrelse.

Det nye center i stueplan. Tegning: GPP Arkitekter

Cafeteriaet ned i stueplan
Moderniseringen betyder, at svømmehallens omklædningsrum nedlægges og flyttes om på forsiden af centret.

Det sker for at give plads til det nye cafeteria, som flyttes væk fra 1. salen og ned i tilknytning til foyeren, så man praktisk talt går direkte ind i cafe-området, når man går ind i idrætscentret.

Oversigt over den nye 1. sal. Tegning: GPP Arkitekter

Nyt springcenter
Desuden kommer der en tilbygning på 1.200 kvadratmeter, som skal rumme et nyt spring- og motorikcenter med blandt andet springgrav.
Springgymnastikken bruger mange redskaber, og de får i det nye center en stationær placering, så de ikke skal stilles op og tages ned hele tiden.

Åben hal efter skoletid
– PGU har haft ønsket længe. Afdelingen vækster, men vi kan kun tilbyde træning en gang om ugen. Vi vil tilbyde to gange om ugen i hvert fald for medlemmer på otte år og op, fortæller Inger Kristensen, der også er formand for PGU.
– Desuden bliver det en åben hal, så man kan komme efter skoletid og bruge centret, når man er blevet certificeret til det, siger hun

Fysioterapeut rykker ind
Omklædningsrummene får også en tur. De bliver nemlig revet ned for at blive genopbygget, som nye og større rum.

Og som noget rykker erhverv ind i centret.
Det er Claus Jensens Klinik for Fysioterapi, der flytter ind på 1. salen.

5. maj markeres afslutningen af EU udbuddet med offentliggørelse af vinderen. Foto: Vores Jammerbugt

Skal kunne bruges trods byggeri
Tidsplanen ligger endnu ikke helt fast udover, at byggeriet går i gang i år.

Men nu skal blandt andre centerchef John Nielsen finde en løsning, således at centret stadig kan være i brug og drift på trods af om- og tilbygningerne.

Læs om fantastiske oplevelser og events