Pandrup

Jetsmark Idrætscenter vil finde ny totalentreprenør

Jetsmark Idrætscenter har besluttet at forsøge at overdrage totalentreprisen for den gennemgribende modernisering af Jetsmark Idrætscenter til en anden entreprenør.
Baggrunden er, at totalentreprenør Q-Construction gik konkurs 5. maj, hvorefter håndværkerne blev sendt hjem fra arbejdet med at modernisere og udvide Jetsmark Idrætscenter.

Kommunen bakker op
Jetsmark Idrætscenters bestyrelse traf på et ekstraordinært bestyrelsesmøde 19. maj beslutning om, at den vil forsøge at overdrage den nuværende totalentreprisekontrakt indgået med den konkursramte entreprenør Q Construction A/S til en anden entreprenør.
Beslutningen bakkes op af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, der behandlede spørgsmålet på kommunalbestyrelsesmødet 19. maj.
– Det er jo en yderst trist situation, Jetsmark Idrætscenter er havnet i, oplyser borgmester Mogens Chr. Gade til VoresJammerbugt.
– Med det store tilskud og den store garanti, som kommunalbestyrelsen har givet, er vi som kommune naturligvis interesseret i, at projektet realiseres så hurtigt som muligt og med så få ekstraomkostninger som muligt, så den lokale befolkning og foreningslivet kan komme i gang med at bruge de nye flotte og funktionelle rammer, siger Mogens Chr. Gade.

På ubestemt tid
Det betyder, at Jetsmark Idrætscenter sammen med sin bygherrerådgiver begynder at indhente tilbud på færdiggørelse af totalentreprisen.
Desuden vil Jetsmark Idrætscenters advokat, Michael Møller Pedersen fra Hovmøller & Thorup Advokatfirma, fortsætte dialogen med kurator i Q Construction A/S i forhold til det økonomiske opgør mellem konkursboet og Jetsmark Idrætscenter.
Totalentreprisen og moderniseringen af Jetsmark Idrætscenter er fortsat sat i bero på ubestemt tid, men Jetsmark Idrætscenter bestræber sig på at genopstarte byggeriet snarest muligt.
På trods af standsningen af totalentreprisen vil brugerne fortsat kunne anvende vandrehjemmet samt de nyrenoverede hal A og B og svømmehallen.  
Projektet havde en entreprisesum på 54 mio. kr. og omfatter bl.a. en udvidelse på 3.040 kvadratmeter.
Den oprindelige tidsplan var, at det nye Jetsmark Idrætscenter skulle stå færdig ultimo august 2022.

Hal A og B samt den nyrenoverede svømmehal kan heldigvis benyttes.

Læs om fantastiske oplevelser og events