Pandrup

Juleaften i Saltum og Alstrup kirker

Normalt kommer der mellem 700 og 800 glade og forventningsfulde mennesker til gudstjenesterne i Saltum Kirke juleaften og 100 lige så glade og forventningsfulde i Alstrup Kirke.

I Saltum er der i år tre gudstjenester juleaftensdag:

  • kl. 11.00
  • kl. 14.45
  • kl. 16.30


I Alstrup Kirke finder gudstjenesten sted kl. 13.30.
For at undgå at de fleste går forgæves, har menighedsrådet besluttet at der er tilmelding til gudstjenesterne juleaften.
Tilmelding foregår til kirketjener Louise Larsen i perioden 7. til 10. december på tlf. 4048 7751 gerne i telefontiden fra 9.30-10.30 eller på mail: saltumkirkegaard@gmail.com

Oplysninger
Ved tilmelding oplyses, hvilken gudstjeneste man vil tilmeldes, navn på den, der tilmelder, og det totale antal der ønskes tilmeldt.
I Saltum kan der sidde seks på en bænk – i Alstrup fire.
Hvis man kommer fra samme familie/husstand, kan man sidde tæt.
Der vil også være enkeltpladser, men alle skal tilmeldes.

Retningslinjer
For at overholde myndighedernes retningslinjer om afstand er det kun muligt at benytte hver anden bænk i begge kirker.
Man vil få anvist sin plads når man ankommer til kirken.
Pga. Corona opstår meget nyt, måske også muligheden for at skifte juleaftensgudstjenesten ud med en af de mindre hektiske juledage.
Og der bliver lagt en juleandagt ud 24. december på:

www.saltumalstrupkirker.dk

Desuden er der gudstjenester i Saltum Kirke kl. 10.30 på:

  • 1. juledag
  • 2. juledag
  • Julesøndag

Nytårsaften i Saltum Kirke
Normalt kommer der ca. 100 glade og feststemte mennesker til gudstjeneste i Saltum Kirke nytårsaften, og det er tæt på grænsen af det maksimale antal.
Derfor har menighedsrådet besluttet, at der også skal være tilmelding til gudstjenesten nytårsaften.
Tilmelding foregår på samme måde som til juleaften i perioden 7. til 10. december

Læs om fantastiske oplevelser og events