Aabybro

Klage over optælling af stemmer er afvist

(Opdateret kl. 14.40 med citat af borgmester Mogens Chr. Gade)
På et ekstra møde torsdag 25. november skulle kommunalbestyrelsen behandle en klage fra Winnie Aakjær (S) over optælling af stemmerne ved det netop overståede kommunalvalg i Jammerbugt.
Hun ønskede en fintælling af alle socialdemokratiske stemmer og ikke bare sin egne og stemmerne på partifællen Rene Rosenkrans.
Baggrunden er dødt løb mellem de to socialdemokrater.

Lodtrækning
På valgaftenen så det ud til, at Rene Rosenkrans fra Socialdemokratiet ikke ville få genvalg til den nye kommunalbestyrelsen, da han var en enkelt stemme efter partikollega Winnie Aakjær, som dermed ville tage det 8. og sidste socialdemokratiske mandat i den nye kommunalbestyrelse.
Men ved fintællingen af stemmerne dagen efter valget, onsdag 17. november, fik Rene Rosenkrans en ekstra stemme, så begge stod med 213 personlige stemmer.
Det førte til en lodtrækning, hvor de to navne blev noteret på papirstykker med samme udseende, og det blev Rene Rosenkrans, som blev udtrukket til en plads i den nye kommunalbestyrelse.
Siden har Winnie Aakjær klaget over:

  • Valgbestyrelsen traf ikke beslutning om en ny fintælling på alle afgivne stemmer eller subsidiært at optælle alle stemmer på Socialdemokratiet.
  • Reglerne for hvornår en stemme er gyldig/ugyldig ikke er blevet gennemgået med stemmeoptællerne.
  • Klageren (Winnie Aakjær) blev bedt om at forlade lokalet under fintællingen.

Men et flertal i kommunalbestyrelsen har efter behandling af punktet, hvor både Winnie Aakjær og Rene Rosenkrans var inhabile og dermed sendt uden for døren, afvist klagen.
Først var der afstemning om, hvorvidt der skulle gennemføres en ny finoptælling, og for en ny finoptælling var Morten Klessen (S), Merete Fuglsang Hansen (T) og  Lisbet Emmery (S).
Imod stemte 20, mens der var afbud fra Malou Skeel og Bøje Holmsgaard Lundtoft.
Dernæst var der afstemning om, klagen skulle afvises, og her stemte 20 for.
Imod en afvisning stemte Lisbeth Emmery (S) og Merete Fuglsang Hansen (T)
Morten Klessen undlod at stemme.

Kontakt til ministeriet
Op til behandlingen af punktet blev det fra forvaltningens side anført, at kommunaldirektøren havde kontakt til Indenrigs- og Boligministeriet for at afklare Valgbestyrelsens kompetence til at fastlægge omfanget af en omtælling.
På den baggrund besluttede Valgbestyrelsen at foretage en genoptælling af de to kandidaters personlige stemmer på samtlige afstemningsområder. Genoptællingen gav et uændret resultat med 213 personlige stemmer til begge kandidater.
Derefter foretog Valgbestyrelsen i henhold til den kommunale valglov en lodtrækning.
– Vi har afvist klagen og givet valgbestyrelsen håndslag på, at den har ageret på rette måde i forhold til lovgivning og vejledning, siger borgmester Mogens Chr. Gade.
– Der har været tre optællinger og de sidste to har givet det samme resultat, siger han.

Endnu en klage
Også Lokallisten Steen Andersen havde klaget over optællingen, da han mente der var flyttet mange stemmer fra optællingen på valgaftenen i forhold til fintællingen dagen efter.
Her stemte 22 for, at klagen blev afvist, mens Morten Klessen ikke deltog i behandlingen af punktet, og der var afbud fra Malou Skeel og Bøje Holmsgaard Lundtoft.

Læs om fantastiske oplevelser og events