Aabybro

Knap 2 mio. kr. til lokale projekter i Jammerbugt

Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg og kommunalbestyrelsen har netop besluttet at give økonomisk støtte til hele 29
forskellige, lokale projekter.
I alt er der bevilget støtte for 1.994.000 kr.

Bedste til fritid
Støtten uddeles som et led i kommunens Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitik.
Den politiske ambition er, at Jammerbugt Kommune skal være Danmarks bedste fritidskommune.
Det betyder, at alle kommunens borgere skal have gode muligheder og rammer for et aktivt fritidsliv inden for kultur og fritid i alle kommunens lokalsamfund.
De bevilgede midler til de lokale projekter kommer fra Jammerbugt Kommunes Kultur- og Landdistriktsmidler og kommunens Landdistriktsanlægspulje, som har tre årlige ansøgningsfrister.

38 ansøgninger
Ved den seneste ansøgningsfrist blev der modtaget ansøgninger fra hele 38 forskellige projekter, hvoraf 29 har modtaget en bevilling.
– Det er helt fantastisk at opleve den imponerende virkelyst, som de lokale ildsjæle i Jammerbugt Kommune udviser, selv efter en lang periode med nedlukninger pga. corona. Vi er heldige at bo i en kommune, hvor så mange ildsjæle gør en forskel for deres lokalsamfund, og det støtter vi naturligvis op om i Jammerbugt Kommune, siger formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen (V).

Masser af projekter
Ud af de næsten 2 mio. kr. kommer ca. 1,3 mio. kr. fra Landdistriktsanlægspuljen, som støtter større anlægsprojekter med et samlet budget på over 500.000 kr.
Der er f.eks. blevet bevilget 375.000 kr. fra Landdistriktsanlægspuljen til Gl. Brovst Beboerlaug, som ønsker at bygge et 160 kvadratmeter stort kultur- og madpakkehus med plads til 25-30 personer på legepladsen ’Pletten’ i Gl. Brovst.
De resterende ca. 700.000 kr. kommer fra kultur- og landdistriktsmidlerne, som går til mindre anlæg og aktiviteter, der er med til at gøre de enkelte byer og lokalsamfund attraktive at bo i.
I denne ansøgningsrunde er der bl.a. bevilget midler til sommerspillet ved Jægerum Søpark, kunst i Blokhus, renovering af Signalmasten i Slettestrand og et nyt tidtagningssystem til Han Herred Motorklub.
Det er samtidig første gang, at det nye Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg har behandlet ansøgninger til de kommunale midler. Den nye næstformand, Kiki Bach (S) var også imponeret over de mange ansøgninger og glæder sig over, at midlerne kommer mange forskelligartede projekter til gode.
– Hele vores politikområde har været i spil i den her ansøgningsrunde. Der er bevilget midler til sportsaktiviteter, kultur, rekreative områder i naturen og meget mere. Det er virkelig fedt, at hele området er i gang, siger hun.

Læs om fantastiske oplevelser og events