Pandrup

Kommunale midler til udvikling af Pandrup midtby

Arbejdet med både at få en ny masterplan for Pandrup midtby samt styrke sammenhørigheden mellem Moseby, Kaas og Pandrup pågår stadig, og i forbindelse med budget 2021 besluttede en enig kommunalbestyrelse at afsætte foreløbig 4 mio.kr. til virkeliggørelse af masterplanen.
Pengene fordeler sig med 1,5 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022.

Støttede boliger
– Det kommer jo nok til at koste kommunen mere, men det, som vi også kan bidrage med, er opførelsen af støttede boliger, siger borgmester Mogens Chr. Gade (V) om byggeri af almennyttige boliger, hvor kommunen skal komme med en grundkapital.
– Vi vil midtbyen, og de 4 mio. kr. er et klart signal om, at kommunen er meget mere i det her end blot med en børnebillet, siger Mogens Chr. Gade.

Foreninger involveret
Næste skridt fra kommunens side er at nedsætte en politisk styregruppe, som får et kommissorium at arbejde videre med.
Og det bygger på de møder, som politikere og forvaltning har med repræsentanter fra Pandrup Borgerforening samt Pandrup Kaas Handel & Erhverv, ligesom private investorer allerede nu er kraftigt involveret.

Ambitiøse planer
Virksomhederne HC & Engholt Entreprenører A/S, Ejendomsudvikling Nord A/S samt Tom Jakobsen A/S har i fællesskab købt Vestkystcentret og er interesserede i at udvikle hele Pandrup midtby i området mellem Blokhusvej, Torvegade, Bredgade og Stationsvej.

Læs mere om dette projekt her:
https://blokhus.dk/ny-spaendende-udvikling-af-pandrup-midtby/

Sammenhørighed
Mogens Chr. Gade glæder sig også over den positive stemning.
– Der kommer en ny skole og et moderniseret idrætscenter og nye byggegrunde. Vi skal se på, hvordan vi kan binde de tre bysamfund – Moseby, Kaas og Pandrup – sammen med stier og være med til at styrke tanken om sammenhørighed som et stærkt lokalsamfund i Jetsmark, siger han.

Ny rundkørsel
Skolebyggeriet sættes som bekendt i gang 2021, og derfor skal der også ses nærmere på infrastrukturen, og det skal vurderes, om en rundkørsel ved Jetsmark Kirkevej og Bredgade er den optimale løsning.

Læs om fantastiske oplevelser og events