Nyheder
imported

Kommunens første kulturpris uddelt

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen fik æren af at overrække prisen.

Tekst og foto: Presse

Jammerbugt Kommune har oprettet en Kulturpris, og den blev uddelt for første gang i starten af oktober, og det var kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, der kunne tildele æren og prisen til Birthe Holmgaard, Tranum.

Strandgården

Birthe Holmgaard har været formand for Tranum Strandgård i længere årrække frem til 2019 og arbejder fortsat for stedet. I den tid er der kommet censurerede udstillinger på Tranum Strandgård.
Prismodtageren har været med til at etablere et værksted, hvor kunstnere og andre kan komme og male, lave keramik og få undervisning.
Her er etableret to kunstnerboliger, hvor kunstnere kan bo til en overkommelig pris og hvor kunstnerne forpligter sig til at lave en udstilling og andre kunstneriske aktiviteter, mens de er på Strandgården.
Her er kunstneriske børneaktiviteter i samarbejde med skolen. F.eks. ”Dyr der ikke kom med i Noas ark”. Udover sit frivillige virke på Tranum Strandgård er Birthe Holmgaard selv udøvende maler og har sit Atelier Tantè med kunststi og galleri, der er åbent for offentligheden.

Skaber rammer

Som det fremgår, har Birthe Holmgaard gjort meget både for Tranum Strandgård og for at sætte synlighed på kunst og kultur i Jammerbugt Kommune.
Birthe retter sit frivillige arbejde mod professionelle kunstnere, hvor hun har arbejdet for at skabe rammer, der tilgodeser både den kunstneriske praksis, den høje kvalitet og det at få kunsten ud til borgere, børn som voksne, i Jammerbugt Kommune.
Birthe har helt afgjort kunst og kultur i sit hjerte.
På denne baggrund overrakte kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen Kulturprisen til Birthe Holmgaard på Tranum Strandgård i forbindelse med afslutningsarrangementet for Jammerbugt Kulturuge40.
Der var desuden taler af formand og næstformand for Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreassen og Winnie Aakjær, formanden for Kulturelt Samvirke Inge Pedersen, sang ved Koret Voqalis og underholdning ved Petra Westra og Per Iversen.

Læs om fantastiske oplevelser og events