Aabybro

Konkrete handlinger for 2021 i Jammerbugt

På kommunalbestyrelsesmødet 27. januar godkendte en enig kommunalbestyrelse det nye handlingskatalog for Jammerbugt Kommune.
Handlingskatalog 2021 indeholder konkrete handlinger for, hvordan kommunen bedst muligt udvikles i de kommende år. 

46 konkrete punkter
Handlingskatalog 2021 tager afsæt i Jammerbugt Kommunes vision og planstrategi, og indeholder 46 konkrete handlinger med afsæt i de overordnede strategiske temaer og satsninger i kommunens planstrategi.
– Som en dynamisk og udviklingsorienteret landdistriktskommune kan vi med disse konkrete handlinger gå nye veje i forhold til at skabe samarbejder og partnerskaber om udviklingen af vores fælles kommune. På den måde udnytter vi ressourcerne bedst muligt til gavn for den borgernære service og for de investeringer, som vil blive igangsat i de kommende år i forhold til sundhed, byudvikling, naturpleje, mobilitet, energi og bæredygtighed, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Handlingskataloget tager afsæt i fem temaer:

  • Dit gode liv
  • Mere i gang – flere i gang
  • Uddannelse for alle
  • Oplevelser på “Jammerbugtsk”
  • Bæredygtighed

Dermed kommer man hele vejen rundt om de områder, som forvaltningerne i kommunen har ansvaret for. Handlingerne er fordelt ud på samtlige temaer.

Grundig proces
– Vi har været igennem en grundig proces for at udarbejde handlingskataloget. Processen blev skudt i gang med et opstartsmøde i 2019 på Aabybro Efterskole, hvor mange interesserede borgere deltog. Derfor er borgere, ildsjæle, ungeråd og foreninger kommet med en lang række forslag til handlinger. De forslag er blevet diskuteret og behandlet på tværs af fagområder i kommunen. På den måde har vi fra starten indtænkt nye samarbejdsformer, samarbejdspartnere og elementer ind i de handlinger, vi i dag har for fremtiden i kommunen, fortæller Mogens Christen Gade.

Corona udfordrede dialogen
Siden efteråret 2020 har de fysiske dialogmøder, som var planlagt, desværre ikke været mulige at gennemføre. Kommunen har løst det ved at gennemføre sidste del af processen med en offentlig digital høring.
Mere end 150 høringssvar er kommet ind, og de er nu samlet i en hvidbog. Mange borgere og grupper, som har sendt et høringssvar ind, får svar i løbet af uge 5, og modtager samtidig hvidbogen, hvor alle høringssvar er listet op. Størstedelen af høringssvarene berører emner som natur og energi.
I løbet af foråret vil kommunen arbejde videre med de enkelte handlinger i fagudvalgene og i forvaltningerne.
I løbet af sommeren er forventningen, at de enkelte handlinger er sat i gang, dette bliver der fulgt op på løbende hen over det næste halvandet år.

Se Handlingskatalog 2021 her.

Læs om fantastiske oplevelser og events