Nyheder
imported

KORTERE – MEN HYPPIGERE FERIER

En ”ny” slags turister vil i højere grad præge Blokhus som destination fremover

Udvikling:

Kortere– men hyppigere ferier

En ”ny” slags turister vil i højere grad præge Blokhus som destination fremover

Tekst: Louise Kande – Foto: Presse

Sådan lyder det I den netop præsenterede Potentialeplan for Destination Blokhus. I denne anbefales, at destinationen tager bedre hensyn til at flere turister rejser hyppigere, men på kortere ferier.

Forslaget i potentialeplanen beskriver, at der vil være en potentiel effekt af et nyt hotel og flere hytter i destinationen. Dels grundet flere højtbetalende målgrupper og udvidelse af sæsonen, men også for at styrke et nyt kundegrundlag. Det ”nye” kundegrundlag bliver i potentialeplanen overordnet set betragtet som turister, der er meget kvalitetsbevidste, og forlanger en god service. Dernæst rejser denne form for turister i mindre grad for at se en destination, men for at få opfyldt et behov – hurtigt. Det er oplevelser, som de ”nye” spontane turister efterspørger, og de skal inspirere og engagere turisterne.

Inge Vestergaard, fra Blokhus By Camping kan sagtens følge tendensen. Men definerer de ”nye” turister ud fra to temaer. De spontane og de mere planlagte ferier.

– Vi oplever, at flere og flere gæster spontant efterspørger kortere ophold. Så vi er ikke så ”skrappe” med at fastholde lør – lør udlejnings-tanken. Vi vil hellere forsøge at ramme gæsternes behov for overnatning. Det er tydeligt at ophold på  2 dage – 3 dage er mere populært.  Mange gange er gæsten fleksibel og kan tilpasse sig vores ledige perioder, og det er jo vindersituation for begge parter, fortæller hun.

Det er begivenheder og aktiviteter som familietraditioner eller –fester, løb, musikarrangementer og bl.a. Women’s Weekend, der kan tiltrække den anden del af de ”nye” turister – disse er mere planlagte. 

– Vores hyttetilbud med forlænget weekender tiltrækker især denne målgruppe. Det gælder hele foråret og hele efteråret – også i weekender og helligdage. Gæsterne skal hertil, når gæsterne har tiden til det. Uanset om det er de mere planlagte eller spontane ferier, stiller det krav til, at gæsterne kan booke direkte og hurtigt kan komme i kontakt med os, fortsætter hun.

Inge mener, at der dog er endnu et fællestræk ved de ”nye” turister, uanset om deres ophold er spontant besluttet eller mere planlagt. De er frie fugle – og vil gerne reservere flere dage og indimellem flere uger, men omvendt vil de også have muligheden for at køre hjem, hvis vejret eller tiden er til at gøre noget andet end at blive i destinationen. Og så er der autocampisterne. De matcher ifølge Inge også den nye gruppe af turister.

– Vi planlægger i øjeblikket at oprette særlige pladser til autocampere. Autocampere har ikke brug for så megen plads som almindelige campister. Det vil sige, at de rent faktisk er billigere at have på besøg rent pladsmæssigt. Ofte er de heller ikke så længe på pladsen, og har derfor heller ikke samme forbrug i servicebygningerne som almindelige campister. Derfor kan vi lave en bedre pris til dem. Det vigtigste er at give turisterne indhold og mening med den tid de bruger her. Det bakker vi op omkring, afslutter Inge.

 

 

Læs om fantastiske oplevelser og events