Øvrige

OPDATERET: Kunstig intelligens mod oversvømmelse

(OPDATERET kl. 20.43 – ændring i 1. afsnit fremhævet med fed)
Jammerbugt Kommune står i spidsen for et fælleskommunalt Signaturprojekt, der skal bruges i kampen mod oversvømmelser.
Derfor er kommunen i forslaget til Finanslovsforslaget indstillet til at få bevilliget 5 mio. kr. til at afprøve kunstig intelligens i planlægningen mod oversvømmelser og ved mulige oversvømmelser i byer og landområder. 

Kortlægning og varsling
Som en del af Danmarks nationale strategi for kunstig intelligens er Jammerbugt Kommune valgt til at stå i spidsen for et projekt, der skal undersøge, om anvendelse af kunstig intelligens kan benyttes i planlægningen, kortlægning og varsling af oversvømmelser i by og land.
Projektet er et såkaldt signaturprojekt under Staten og er en del af en aftale i Digitaliseringspagten, hvor der i år i Finanslovsforslaget i alt er afsat 60 mio. kr. til offentlige såkaldte Signaturprojekter.
Formålet er at øge anvendelsen af nye teknologier og velfærdsløsninger til at forny den offentlige service, og dermed sikre sammenhængende indsatser og service med udgangspunkt i borgeren.

Klimakommune
– I Jammerbugt Kommune er vi stolte af, at vi er fundet ”tunge” nok til at udvikle et værktøj, som skal afprøve kunstig intelligens inden for netop klimaområdet. Det er helt i tråd med, at vi allerede er klimakommune, og derfor har ekstra fokus på klimavenlige løsninger. Når vi har gjort os erfaringer med dette projekt, ser vi frem til at dele ud af vores erfaringer til andre kommuner, og alle andre der kan have interesse i, hvad et sådant værktøj kan bruges til, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Større fokus på klimaansvar
Klimaansvar har fået en langt større dagsorden de senere år i takt med, at massive regnmængder gør livet besværligt for både lodsejere og borgere. Samtidig spiller stigende udgifter til forebyggelse og oprydning også ind på interessen. 
I dag benytter kommuner klimakort, statiske kort på højdemodeller, grundvandsniveau osv. til at risikovurderer områder. De giver et fint overblik over mulige risici.
Men med udviklingen af et værktøj baseret på kunstig intelligens får kommunerne et langt mere specifikt og præcist grundlag til rådighed.

Også ved broen over Ryaa på vej til Gjøl er der problemer. Arkivfoto: Vores Jammerbugt

Nye dynamiske værktøjer
Modsat kortene vil kunstig intelligens give et dynamisk værktøj, der løbende opdaterer datagrundlaget, og dermed angiver potentielle oversvømmelser i form af prognoser.
Udviklingen af værktøjet kommer til at basere sig på datakilder som vejrudsigter, bildata (herunder registreringer af når vinduesviskerne kører til at måle reelle regnmængder i lokalområder), sensorer i vandløbene, tidevandstabeller, jordens evne til at modtage/optage vand, grundvand, pejlinger fra vandværker, højdemodel, billeddata, droneoptagelser og satellitbilleder.
– Det er en vigtig opgave i klimadagsorden, og i forhold til det ansvar vi som kommune har. I Jammerbugt Kommune har gennem det sidste år arbejdet målrettet med at få sammensat et projekt i tæt samarbejde med KL og forskellige leverandører. Vi glæder os til at igangsætte arbejdet, der løber hen over 2021, siger Morten Hedegaard, leder af Digitalisering, IT & Indkøb i Jammerbugt Kommune.

Afprøvning af muligheder
Efter projektperioden vil værktøjet blive evalueret for at se, om det giver mening at bruge kunstig intelligens til netop beregning af vandmængder og varsling af oversvømmelser.
Jammerbugt er ansvarlig for at drive projektet, men vil i et vist omfang inddrage samarbejdspartnere, ligesom de endelige erfaringer vil blive delt med Danmarks øvrige kommuner.

Læs om fantastiske oplevelser og events