Blokhus Medier_logo-01
Nyheder
imported

Livet på Vestkysten er kernen i ny brandfortælling

I forlængelse af den fælles udviklingsplan for Vestkysten, der blev lanceret i juni 2018, er den fælles brand- og kernefortælling om Vestkysten nu klar.

Konceptet, der er udarbejdet i samarbejde mellem 10 vestkystkommuner i Partnerskab for Vestkystturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark, skal brande Vestkysten over for danske og internationale turister med afsæt i den unikke levemåde, der findes ”out west”.

Vestkysten er noget særligt, og sådan skal den også kommunikeres. Derfor har en arbejdsgruppe bestående af Vestkystens destinationer sammen med en række kreative konsulenter udarbejdet en brandfortælling og en visuel identitet, der skal danne ramme om den fremtidige branding af Vestkysten som rejsemål.

– Når vi står sammen langs Vestkysten, har vi formatet og økonomien til at blive en af Nordeuropas ubetinget mest attraktive og eftertragtede feriedestinationer. Derfor giver det mening, at vi får en fælles form, finder et fælles fodslag og sammen skaber ét stærkt brand, der ikke bare vil kunne tiltrække turister fra nabolandene, men også fra det øvrige Europa og resten af verden, fortæller Erik Buhl, formand for Partnerskab for Vestkystturisme.

Vestkystens unikke levemåde

For moderne turister er oplevelser de nye seværdigheder. Kernen af det nye brandkoncept er derfor den unikke levemåde, der findes ude vestpå under overskriften ”Life Out West”. Fortællingen skal være med til at skabe stolthed og lokal forankring på tværs af kystens kommunegrænser.

– Det nye Vestkystkoncept kommer til at tage udgangspunkt i levemåden, der er formet af den rå og rige natur, fællesskabet, nærværet og de storslåede kontraster der findes på Vestkysten. Denne levemåde er særdeles attraktiv for både eksisterende og potentielle turister fra Danmark og i udlandet, forklarer Sisse Wildt, og fortsætter: – Et afgørende element i hele den nye fortælling om Vestkysten er de vestjyske sømærker, der har givet inspiration til logo og bomærke, og som danner grobund for fortællingens visuelle identitet. Desuden bevæger vi os væk fra det lidt idylliserede billede og mod en fortælling, der viser bredden og skiftende sæsoner ved Vestkysten, for her er også bjergtagende, når det blæser og rusker.

Stadig plads til særkender

Bag projektet står de 10 vestkystkommuner i Partnerskab for Vestkystturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark, mens konsulenter fra Fireball og Flying October har bistået med den kreative proces.

– Det har været afgørende for os, at vi kan se os selv i den ramme, der bliver sat op, så vi som destination kan brande os ind i og omkring den uden at gå på kompromis med vores særkender. Vi har tænkt os godt om i processen og er nu endt ud med et godt koncept, der binder os sammen og har fat i de kulturhistoriske rødder på Vestkysten. Det betyder også, at konceptet er helt unikt og ikke kan opleves andre steder. Det er en positiv start, og nu skal vi for alvor i gang med arbejdet omkring, hvordan vi kan bruge det lokalt sammen med vores erhverv, lyder det fra Anne Nøhr Ringgren, der er marketingkonsulent i VisitJammerbugten.

Læs om fantastiske oplevelser og events