Brovst

Løsning på akut pres på vuggestuepladser i Brovst

Der er opstået et akut behov for flere vuggestuepladser i Brovst, fordi den private institution, Kyllingen, ophører til årsskiftet.
Kyllingen er normeret til 18 børn, men det reelle børnetal har i gennemsnit de seneste tre år været 12 til 14 børn.

Behov fra januar
Med lukningen er der behov for at finde pasning til 2 børn per 1. januar og yderligere 3 børn per 1. februar 2021, såfremt pasningsgarantien skal overholdes.
Desuden bliver der behov for en permanent udvidelse med 8-10 vuggestuepladser per 1. april 2021.

Handler nu
Derfor har børne- og familieudvalget besluttet, at der bliver etableret 5 midlertidige vuggestuepladser i Brovst Børnehave og Vuggestue på Elmevej per 1. januar.
Brovst Børnehave og Vuggestue er normeret til 12 vuggestuepladser, og der er med få ændringer plads til en udvidelse med de 5 midlertidige pladser.
Desuden skal mulighederne for en permanent udvidelse med 8-10 vuggestuepladser i institutionen undersøges.

Ingen ledige dagplejere
Der er nemlig ingen ledig kapacitet i hverken dagplejen, som ved opslag og genopslag har forsøgt at rekruttere dagplejere til området, men det har ikke været muligt.
Den kommunale dagpleje omfatter 16 børn i alderen 0-2 år, mens den private institution, Bamsehuset, er normeret til 24 børn.
Børnetallet i Brovst er stabilt.
Siden 2012 har der været 25 til 30 børn per årgang, og ifølge prognoser fra Planafdelingen vil der være 24 til 25 børn per årgang i årene fremover.

Baggrund for behovet
Det betyder, at det gennemsnitlige behov for dagtilbud til aldersgruppen 0 til 2 år i Brovst vil være 54 børn i gennemsnit med mulighed for op til 60 pladser i spidsbelastningsperioder.
Bamsehuset har erfaringsmæssigt et optag på 20 børn, hvorfor der er behov for en permanent udvidelse med 8-10 vuggestuepladser i Brovst, hvis der i en kort periode samtidig finder merindskrivning sted.

Læs om fantastiske oplevelser og events