Blokhus

Luksuslejligheder afløser hotelbyggeri

72 nye boliger ved Skulpturparken

Det omfattende hotelprojekt, som har været i tankerne at skulle etableres i nær tilknytning til Skulpturparken Blokhus, er definitivt skrinlagt.
Et hotelbyggeri på 10.000 m2 med 142 værelser og et stort wellness- og spa-center til en værdi af 250 mio. kr., som skulle have været klar til ibrugtagen i år, afløses nu af et nyt alternativt projekt.
-Vi har begravet hotelbyggeriet. Prisernes himmelflugt på byggematerialer og entreprenørudgifter, stigende renteudgifter og lignende har betydet, at vi nu har tænkt i helt andre baner, siger projektudvikler John Andersen. Samtidig er der langt højere risiko ved at etablere et hotel i den kaliber, og det kræver også mange flere ressourcer at drifte dette i forhold til personale og gæster, fastslår han.
I stedet er det planen at bygge 72 luksuslejligheder på det, som han benævner ”sandslotgrunden”. Det er den store plads foran Skulpturparken, hvor det pt. er sandbunken efter Verdens største sandslot, der troner.
Samtidig inddrages naboarealet mod syd med XL Bygs lagerhal i lejlighedsbyggeriet. Den er købt tidligere i år og kan overtages til april 2024.
XL Byg/Tømmergaarden flytter ud på deres nye lokation på den gamle fodboldbane nær Spar og Aldi, hvor de er i gang med at opføre en ny forretning, der er planlagt til at åbne i februar måned 2024.

72 luksuslejligheder

Ejerlejlighederne bliver på hhv. 75-95-115 m2, og med meget store altaner – fordelt i 3- og 4-etagers punkthuse. Skitserne med helhedsplanen til projektet bearbejdes aktuelt hos myndighederne, og der afventes tilbagemelding herpå i løbet af efteråret 2023. Hvis alt forløber planmæssigt forventes der at kunne blive byggestart i 2. kvartal i 2024 og med indflytningsklare lejligheder i december 2025.
-Jeg forventer, at der bliver stor efterspørgsel på disse luksuslejligheder, siger John Andersen. Kunderne higer efter kvalitetsprægede luksusboliger tæt på skov og strand.
Hune og Blokhus har igennem de seneste år oplevet markant befolkningstilvækst og især fra seniorer, der er i pensionsalderen eller tæt derpå. De benævnes ofte som ”det grå guld”.
-De er købestærke, og vil gerne have en dejlig bolig i smukke omgivelser, hvor der f.eks. ikke er bøvl med vedligeholdelse, fortæller projektudvikleren og fortsætter: Der er faktisk ikke ret mange nye boliger her i området i forhold til tilflytterefterspørgslen, og derfor er vi helt trygge ved at kunne afsætte lejlighederne.
Meningen er umiddelbart, at ca. 1/3 sælges som ejerlejligheder og de resterende formentlig agtes lejet ud.

 

Læs om fantastiske oplevelser og events