Aabybro

Lys i alle gadelamper

Elkrise ikke på samme niveau længere
Gadelys gadelampe jammerbugt kommune

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune har på baggrund af en vurdering fra Energistyrelsen godkendt, at alle gadelamper igen skal være tændt i Jammerbugt Kommune og temperaturen i kommunale bygninger igen vil stige her henover vinteren, oplyser de i en pressemeddelelse.

I efteråret 2022 stod Danmark i en alvorlig energikrise, som gjorde, at forsyningssituationen var usikker og energipriserne stigende. På den baggrund kom KL, Danske Regioner og Regeringen med en række energispareråd, som de opfordrede den offentlige sektor til at følge. Jammerbugt Kommune fulgte opfordringen, og det blev i den forbindelse bl.a. besluttet at sænke temperaturen til 19 grader i alle kommunale bygninger – undtagen plejehjem, børnehaver og vuggestuer – og hver anden gadelampe skulle slukkes.

Ikke længere samme kriseniveau

Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke bliver problemer med strømforsyningen til forbrugerne næste fyringssæson. Derudover er gaslagrene mere fyldte, end de typisk er på dette tidspunkt af året. Der mangler heller ikke olie, og Energistyrelsen forventer heller ikke mangel på træpiller og biomasse.

Derfor bløder Jammerbugt Kommune nu op for en række af de energibesparende tiltag, som blev indført i efteråret. Det betyder:

  • Temperaturen i kommunale bygninger hæves igen til 20-21 grader
  • Alle gadelamper tændes igen
  • Der betales igen til institutioners og foreningers julebelysning

 

-Særligt gadebelysningen har vi fået nogle borgerhenvendelser omkring. I efteråret var der forståelse for beslutningen, men efterhånden som elpriserne er faldet, synes mange, at alle lamperne bør tændes igen – og det bliver de så nu. Det er med til at sikre den trygge færdsel i vores kommune”, forklarer borgmester Mogens Christen Gade om beslutningen.

-Derudover er det vigtigt for os, at medarbejderne har gode arbejdsforhold, så vi har også prioriteret at lade temperaturen stige til de 20-21 grader igen, som også er det, Arbejdstilsynet anbefaler. I forhold til julebelysningen i institutioner og foreninger genoptages betalingen til dette, da der har vist sig en meget minimal besparelse ved at lade være, fordi det har ført ekstra administration med sig, da der har skulle sendes fakturaer ud og indhentes forbrugstal”, lyder det fra borgmesteren.

Læs om fantastiske oplevelser og events