Aabybro

Målet er et nyt klubhus ultimo 2021

Aabybro IF arbejder på at få et anlæg med plads til flere foreninger

– Går det efter planen kan Aabybro IF ultimo 2021 rykke ind i et nyt klubhus på 800 kvadratmeter og formentlig også råde over en lige så stor koldhal på anlægget på Viaduktvej.

Et foreningshus
Men klubhuset skal ikke alene være et klubhus.
Det skal være et foreningshus og favne alle de foreninger med udendørs aktiviteter, som har lyst til at være med og have aktiviteter på anlægget, læbæltet og landskabet rundt om Aabybro Stadion.

Den ældste del af klubhuset er fra 1972 og den nyeste fra 1984. Foto: Vores Jammerbugt

Plads til løbe- og cykelklubber
– Vi har allerede Rolf Run, som bruger kunstbanen til styrketræning, så de undgår at skulle ligge i mudder.
– Det nye foreningshus kan få indrette en vaskeplads til mountainbikeryttere. Overdækkede områder til cykel- og løbeklubber. Et sted, man kan rense fisk er en mulighed. Ryaa løber jo lige ved siden af, nævner Henrik Pedersen, formand for AaIFs byggeudvalg som eksempler.

Og der er allerede kontakt til MTB-klubben Væltepeter samt lystfiskerne fra Nedre Ryaa.

Henrik Pedersen er formand for byggeudvalget. Foto: Vores Jammerbugt

Byggeudvalget

 • Formand Henrik Pedersen, ejendomsmægler, Nybolig.
 • Claus Thomasen, tidl. førsteholdstræner, erhvervsrådgiver Spar Nord.
 • Tommy Olesen, tidl. spiller og formand, advokat.
 • Erik Ingerslev, tidl. kommunalpolitiker.

Noget for alle aldre
Andre nye tiltag er at indrette anlægget og læbæltet rundt med aktiviteter, så det tiltrækker børn, unge og ældre – det kan være legesteder for dagplejebørn, petanque eller krolf.
– De private dagplejere er allerede begyndt at mødes i klubhuset, og i løbet af foråret vil der blive arrangeret fællesspisning i klubhuset, fortæller Henrik Pedersen.

Foto: Vores Jammerbugt

Foreninger inddraget
Byggeudvalget blev nedsat i foråret 2019, og i stedet for straks at gå efter en indretning af et klubhus blev en masse foreninger med udendørs aktiviteter inviteret til at fortælle, hvad de havde af tanker om, at området kunne bruges til.

Foreningshuset

 • Cafeteria
 • Omklædningsrum
 • Fleksible klublokaler
 • Overdækkede områder
 • Vaskeplads til cykler
 • Budget 17 mio. kr. med kold hal
 • 12 mio. kr. uden kold hal
 • Kommunen har givet tilsagn om fire mio. kr.

Alene udendørs aktiviteter
– Det handler kun om udendørs aktiviteter. Foreningshuset skal ikke være en konkurrent til DGI Huset, understreger Henrik Pedersen.

I februar skal byggeudvalgets idegrundlag forelægges kommunen, og i foråret indkaldes der til orienteringsmøde om byggeudvalgets oplæg.
– Det er vigtigt for os, at vi har de andre foreninger med, siger Henrik Pedersen.

Læs om fantastiske oplevelser og events