Brovst

Marts havde det laveste ulykkestal nogensinde

Aldrig før har Vejdirektoratet registreret så få tilskadekomne i trafikken

– I marts måned kom der færre personer til skade i trafikken end i nogen anden måned, siden Vejdirektoratet begyndte at opgøre statistik på området i 1985.  
 Det viser de foreløbige ulykkestal, som Vejdirektoratet netop har offentliggjort.

Effekt af krisen
Helt konkret blev der registreret 159 tilskadekomne i trafikken i sidste måned. Det er under det hidtil laveste niveau, der var 174 tilskadekomne i februar 2018.  
– Det er uden tvivl effekten af Coronakrisen, vi kan se i tallene. Når personbiltrafikken falder så kraftigt, som det er sket i de seneste uger, så smitter det helt naturligt også af på ulykkesstatistikken, siger afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet.  

Lavt antal dræbte
Også på andre parametre end tilskadekomne er ulykkestallene for marts lave, om end ikke rekordlave.  
Således blev der ifølge de foreløbige ulykkestal dræbt ni personer i trafikken i marts. Det er lavt men ikke helt usædvanligt. For eksempel var der syv dræbte i februar 2018 og otte dræbte i marts 2014 og april 2017.  
De seneste fem år har der i gennemsnit været 14 dræbte i marts måned.  

Endnu et fald
Hvad angår antallet af materielskadeulykker, var der foreløbigt registreret 634 i den forgangne måned.
Det er også lavere, end det plejer at være. I de sidste fem år har der i gennemsnit været 706 materielskadeulykker i marts måned.  
 Det er dog ikke helt usædvanligt at opleve måneder med så få materielskadeulykker. I februar 2017 var der 573 og i marts 2016 var der 629.  

En tendens der formodes at fortsætte
Vejdirektoratet formoder, at tendensen med lave ulykkestal vil vedblive i hele den periode, hvor samfundet er delvist nedlukket for at forhindre smittespredning. Det er dog stadig for tidligt at spå om de konkrete trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af Coronakrisen.
– Vi skal have mere data over en længere periode, før vi kan sige noget præcist om Coronatiltagenes påvirkninger af trafiksikkerheden, siger Marianne Foldberg Steffensen.
– Det er dog en udvikling, som vi følger tæt.  

En usikkerhedsfaktor
Vejdirektoratets ulykkestal stammer fra politiets ulykkesrapporter.
Når månedstallene opgøres, er de altid et estimat, da alle fakta om ulykkerne og de tilskadekomne ikke indtastes i databasen med det samme.
Denne usikkerhed om månedstallene kan for marts 2020 muligvis være forstærket af, at politiet under Coronakrisen kan have mere fokus på andre opgaver end indtastning af ulykkesrapporter.  

Læs om fantastiske oplevelser og events