Nyheder
imported

Mere lys i Hune Kirke – et udsmykningsprojekt

Læs indlægget fra fra Hune Kirke, der belyser et kommende udsmykningsprojekt

Hune Kirke – og kunsten

Hune Kirke står over for en meget tiltrængt renovering. Selve renoveringen betales af kirkeskatten, men en udsmykning skal finansieres af fonde og private midler. Selve udsmykningen beløber sig pt. til ca. kr. 960.000 og omfatter en udsmykning bag den eksisterende kristusfigur med glasmosaikstifter og en glasmosaikrude i korets og i tårnets sydvindue.

Hune Menighedsråd valgte allerede i 2005 Maja Lisa Engelhardt som kunstner til udsmykningen. Der har i  de mellemliggende år ikke været penge til renoveringen, som nu forventes at begynde i 2017-18.

Kampagne igangsat

For at gøre opmærksom på den kommende udsmykning og for at hjælpe med at samle penge til udsmykningen har et udsmykningsudvalg for Hune Kirke og Hune Menighedsråd indledt en kampagne. Kampagnen omfatter dels en mulighed for at bidrage til altrets glasstiftmosaik, dels en række arrangementer. Derudover håber udvalget også at få donationer fra fonde og lign.

I listen over kampagnearrangementer er der bl.a. foredrag om emner, der indgår i Maja Lisa Engelhardts univers, og mulighed for at se film om hende og hendes arbejder. Maja Lisa Engelhardt kommer selv og fortæller om sin udsmykning og sine arbejder i forbindelse med det traditionelle sommermøde i juni 2017, som Hune Menighedsråd arrangerer.

Første kirke i Vendsyssel

Hune Kirke bliver formodentlig den første kirke i Vendsyssel, som Maja Lisa Engelhardt udsmykker. Hune Kirke er endvidere den eneste kirke i Jammerbugt Kommune, der netop nu står over for en ny udsmykning.

For 20 år siden lykkedes det at samle ca. 200.000 kroner ind til et orgel i Rødhus Kirke. Måtte det samme ske til den fine udsmykning i det ældste bygningsværk i Hune sogn, det første kulturhus, fra 1100 tallet? Man kunne også sige, lad os nu være fælles om noget, som kommer os alle til gode. Vi skal jo døbes, konfirmeres, giftes og på ”den sidste rejse”, og det foregår i Kirken.

Hune Kirke besøges året rundt af sognets beboere og af et stort antal besøgende fra nær og fjern. Kirken har derved en speciel plads i området og i manges bevidsthed. Der er der uddelt foldere på dansk og tysk i Hune og Rødhus kirker og på Turistbureauet i Blokhus. I folderen er beskrevet, hvordan der kan bidrages til indsamlingen.

På vegne af udsmykningsudvalget for Hune Kirke

Kommende arrangementer

-Til fordel for indsamling til udsmykningen

  • Tirsdag den 18.oktober 2016 kl. 14 til kl. 16 i Hune Kirke

Der vises film om Maja Lisa Engelhardt og billeder af hendes kunst.

  • Onsdag den 19.oktober kl. 14 og kl. 15.30 i Rødhus Kirke

Den 19. oktober er Kirkens fødselsdag

Der fortælles om Rødhus Kirke og dens historie.

Der er kaffepause og mulighed for at donere penge til udsmykningen.

  • Torsdag den 20. oktober kl. 14 til kl. 16 i Hune Kirke

Der vises film om Maja Lisa Engelhardt og billeder af hendes kunst.

  • Torsdag den 20. oktober kl. 19.00 i Rødhus Kirke

Aftensang, vuggeviser, mosaikker og pixel ved sognepræst Birgit Lundholm Jensen

Der er kaffepause og mulighed for at donere penge til udsmykningen

  • Søndag den 6. november kl. 14 i Hune Kirke med kaffepause i Kirkeladen

Foredrag ved pastor Kaj Mogensen, Thy:

”Opstandelseslyset”. Kirkerum, kirkekunst, gudstjeneste og evangelium.

Entré: 100 kr. til fordel for udsmykningen

 

 

 

Læs om fantastiske oplevelser og events