Aabybro

Mere nedbør og højere grundvand er et problem

Voldsommere nedbør og ændringer i grundvandsstanden udfordrer byplanlægningen hos kommunerne. Jammerbugt Kommune sætter derfor nu strøm til et prominent AI-signaturprojekt i form af et datadrevet screeningsværktøj med KMD som hovedleverandør i projektets første fase.
Jammerbugt forventer, det giver et markant bedre beslutningsgrundlag, når der skal anlægges infrastruktur og bygges nyt.

Stigende problem
Fremover skal et datadrevet screeningværktøj hjælpe med planlægning og kortlægning af oversvømmelser i Jammerbugt Kommune. Det skal sikre en bedre tilpasning til klimaforandringer særligt i form af hyppigere og voldsommere nedbør kombineret med højtstående grundvand.
Store vandmængder er nemlig et stigende problem for kommunen, som i forvejen har klimaet højt på dagsordenen som klimakommune.

Altid været et problem
– Jammerbugt har altid haft en geografisk udfordring med vand, og den er vokset med klimaforandringerne. Det udgør et akut problem i form af materielle skader, når der er oversvømmelser, men det kan også være en risiko, når vi skal anlægge nyt. Vi har kort sagt brug for bedre at kunne forudsige, hvor vandmasserne er en risikofaktor. Samtidig ligger det os stærkt på sinde som kommune at handle ansvarligt i forhold til klimapolitikken, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Bruges af andre
I modsætning til de traditionelle klimakort skal indførelsen af kunstig intelligens fungere som et dynamisk værktøj, der løbende opdaterer datagrundlaget i hele kommunen, så man – sat på spidsen – ikke behøver huske på, hvilke områder i terrænet, der plejer at være sumpet i oktober og marts.
Dette kan have en afgørende betydning for byplanlægning landet over, mener Morten Hedegaard, chef for Digitalisering, IT & Indkøb i Jammerbugt Kommune.
– Projektet skal kunne skaleres til andre kommuner tilpasset deres data og virkelighed – alt sammen i tråd med formålet med AI-signaturprojekterne, så vi sammen bliver klogere på teknologiens muligheder, begrænsninger og udfordringer. Dertil håber vi, at projektet kan drage erfaringer, som kan være med til at løfte kvaliteten og kapaciteten for fremtidens offentlige sektor, siger han.

Vådindeks som illustration
Mens begrebet tørkeindeks ofte bruges i de varme somre, hvor brandfaren stiger i takt med tørkegraden, så har man endnu ikke opereret med et vådindeks. Men det kan være lige så relevant, mener dataknuserne fra KMD.
Med signaturprojektet vil KMD i første fase levere et vådindeks, som indikerer, hvor vådt et område er og har været historisk. Den viden har man ikke har i dag.
– Vi illustrerer data i form af et vådindeks, som tager forskellige faktorer såsom nedbørsmængde og hyppighed, satellitbilleder og grundvand med i beregningen,fortæller rådgivningsdirektør Hans Henrik Dahl Børgesen fra KMD.
– Dataindsamling og -analyse bliver afgørende i en tid, hvor klimaforandringer påvirker vores dagligdag og byernes planlægning i stigende grad. Vi er derfor glade for, at Jammerbugt Kommune har vist os tilliden, og at vi i samarbejde med Aleksandra Instituttet og DTU Miljø kan gå foran for at løse nogle af de væsentlige udfordringer i fremtiden med brug af data.
Såfremt fase 1 realiseres, skal der i projektets anden fase leveres et dataindsamlingsværktøj, der kombinerer overflade- og grundvand som en screening af jordens kvalitet.
Der er gennem Digitaliseringsstyrelsen afsat lige under 5 mio. kr. til signaturprojektet, som i første omgang løber over 2021.

Læs om fantastiske oplevelser og events