Brovst

Minimum for normering i dagtilbud

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt har godkendt en model for indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet i kommunen.
Et stort flertal stemte for godkendelsen. SFs Frank Østergaard stemte imod godkendelsen og anbefalede i stedet en anden model.

Lovkrav
Minimumsnormeringer bliver lovbundne fra 2024, da regeringen i december 2020 indgik en aftale om dette med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Konkret betyder de lovbundne minimumsnormeringer, at der stilles krav til alle kommuner om, at der årligt i gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Midler følger med
I finanslovsaftalen er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelsen af lovkravet i 2024.
Det betyder, at Jammerbugt Kommune, ligesom alle andre kommuner, modtager midler fra en statslig tildelingspulje, så kommunen kan arbejde med det normeringsløft, som skal føre til de lovbundne minimumsnormeringer i 2024.

Fordelingen i Jammerbugt
I Jammerbugt Kommune bliver de statslige midler tildelt både de kommunale og private dagtilbud.
Midlerne vil blive brugt på mere pædagogisk personale i overensstemmelse med den nuværende personalesammensætning på 70 pct. pædagoger og 30 pct. pædagogmedhjælpere.
Kommunalbestyrelsen skulle vælge mellem tre modeller i forhold til, hvordan de statslige midler skal fordeles i Jammerbugt Kommune.
Valget faldt på en model, som betyder, at de kommunale og private institutioner oplever samme normeringsløft. Dermed følger midlerne til minimumsnormeringer det enkelte barn – uanset om barnet går i en kommunal eller privat vuggestue eller børnehave.
Forældrebetalingen på det kommunale område påvirkes ikke af valget af denne model, som skal sikre, at kommunen i 2024 kan overholde de lovmæssige krav til minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.

Læs om fantastiske oplevelser og events