Øvrige

Minister på besøg på Saltum Plejecenter

Social- og ældreminister Astrid Krag har besøgt Saltum Plejecenter for at få input til den kommende ældrelov. På dagsordenen var mere tid til omsorg og nærvær i ældreplejen, og en ældrepleje med mindre bureaukrati.
Først mødtes ministeren med social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og ergoterapeuter.
Personalet fortalte om deres oplevelse af hverdagen i ældreplejen på plejecentre og i hjemmeplejen og kom med deres bud på udfordringer og løsninger.
Herefter talte Astrid Krag med borgere om deres hverdag på et plejecenter.

Nye krav
Alle kom til orde, og mange emner blev vendt, blandt andet det tætte samarbejde mellem fagligheder, ernæring og kompetencer, men også, at ældrepleje måske skal gentænkes, fordi nutiden ældre har andre ønsker og krav til deres dagligdag.
Ministeren kom selv med en klar dagsorden.
Nemlig at få al unødig dokumentation fjernet i den nye ældrelov, og derfor blev der også talt om at reducere unødvendig dokumentation, fordeling af opgaver mellem faggrupper, fokus i ældreplejen og meget mere. 

Omsorg og nærvær
Endelig var Astrid Krag taget til netop Jammerbugt Kommune, fordi hun ønskede at høre om kommunens erfaringer med projektet: ”Omsorg og Nærvær” i ældreplejen. Et projekt, hvor kommunen har afprøvet nye veje i ældreplejen for at opnå bedre trivsel.
Her fremhævede personalet, hvor vigtigt koordinering mellem faggrupperne er i forhold til den enkelte borger.
Vigtigheden af en hurtig indsats for at hjælpe borgeren tilbage til et funktionsdygtigt niveau – efter eksempelvis sygdom eller operation, blev også vendt da det giver stor trivsel for ældre i eget hjem at nå tilbage til et liv uden sygdom.
En anden pointe er, at den ældre oplever øget trivsel og mere omsorg, når personalet er mere opsøgende i stedet for, at borgeren skal henvende sig til personalet.
For som en medarbejder fremhævede:
”Vi er ofte tættere på den ældres dagligdag, end mange pårørende er”.

Læs om fantastiske oplevelser og events