Aabybro

Multihal og cykelstier på ønskeliste i Biersted

LUP møde med mange projekter på tegnebrættet

– Der var fin opbakning til LUP-mødet i Biersted onsdag aften 10. marts, hvor 26 deltagere dels kom med egne forslag til forbedringer af området og dels hørte om Landdistriktsudvalgets arbejde. Det oplyser Frederik From, Biersted Landsbyråd.

Foto: Flemming Thagaard

Multihal eller kulturhus
Der var en dialog ved bordene omkring fremtidige ønsker i Biersted, og det mundede ud i forslag om en multihal eller kulturhus. Og den ide har allerede slået rødder blandt ildsjæle i byen.
Desuden blev der talt om at udbygge cykelstierne fra Mejeribyen til Biersted samt fra Smalbyvej til Biersted, oplyser Frederik From.

Foto: Flemming Thagaard

Den nye skov
Der blev også efterlyst indflydelse på mulige aktiviteter i den nye kommende skov nord for Aabyvej/Nørhalnevej, der skal rejses for at beskytte grundvandet.
Det kunne være stier til mountainbike, ridning eller vandrestier eller en ny FDF hytte.
I øvrigt arbejder Landsbyrådet allerede på at få en sti eller en tunnel fra Biersted til den nye skov
Forslagene indgår i en LUP for Biersteds udvikling de kommende to år, og senere skal der nedsættes et udvalg, som skal prioritere og arbejde videre med ideerne.

Foto: Flemming Thagaard

Markedsføring
På mødet blev også den nuværende LUP præsenteret af kommunen og Biersted Landsbyråd.
Iværksat er en koordineret markedsføring af Biersted, fysisk og digitalt, bosætningskampagne, rekruttering samt pleje af frivillige og ildsjæle. Et aktivt seniorliv med diverse aktiviteter på centeret og nye motionstiltag.Af allerede etablerede projekter kunne Landsbyrådet nævne, Naturlegepladsen i Den Grønne Kile. Skaterparken er også færdig og der er fine forhold omkring banen nu.

Foto: Flemming Thagaard

Det arbejdes der med nu
Aktiviteter, som Landsbyrådet i øvrigt arbejder med, er brætspillet ”Bierstedspillet, forhindrings og motionsbane i læbæltet mellem skole og halområdet.
Uddeling af Velkomstmapper til nye borgere i byen, Naturstop ruter rundt om byen, jobportal for frivillige, babycafe og hundeskov.

Foto: Flemming Thagaard
Foto: Flemming Thagaard

Læs om fantastiske oplevelser og events