Pandrup

Næsten alle er i skole – færre i pasning

– Den gradvise genåbning af folkeskolerne og åbningen af dagtilbuddene i Jammerbugt Kommune er faldet godt ud fra start.
Men der er stor forskel på, hvor mange elever fra 0. til 5. klasse samt specialklasserne, der er begyndt på en hverdag igen i forhold til antallet af børn i dagpleje, børnehave og SFO.

Her er tallene for Jammerbugt Kommune per 22. april:

  • 2529 elever mødt i skole svarende til 91 %
  • 304 børn mødt i SFO svarende til 38 %
  • 94 børn mødt i vuggestue svarende til 64 %
  • 521 børn mødt i børnehave svarende til 48 %
  • 168 børn i dagpleje svarende til 62 %

Der er flere gode forklaringer på forskellen, oplyser Ulla Flintholm (V), formand for børne- og familieudvalget.
Dels er der for eleverne undervisningspligt, og dels tager forældre, der stadig arbejder hjemmefra, hensyn til, at deres børn ikke nødvendigvis straks behøver at begynde i dagtilbud igen.

Pligt til at undervise
– Som udgangspunkt skal alle elever i 0. til 5. klasse samt specialklasser i skole igen. Med mindre de har en lægehenvisning på, at de skal live hjemme, fordi de selv eller en anden i husstanden er i risikogruppen for COVID-19. Så skal eleven modtage fjernundervisning fra skolen, fortæller Ulla Flintholm.
– Hvis forældrene vælger at holde deres barn hjemme fra skole uden lægehenvisning, så har de pligt til selv at undervise børnene. Desuden tæller det som fravær, dog ikke på den måde, at det kan komme til at betyde et fratræk i børnechecken, forklarer Ulla Flintholm.

Stille start
Samme krav stilles forældrene naturligt nok ikke over for, når det handler om pasning.
– Der er nok en del forældre til mindre børn, som vælger at holde dem  hjemme fra børnehave, fordi de har muligheden for det, for eksempel ved at arbejde hjemmefra. De er måske lidt usikre på opstarten og vælger at se tiden an, siger Ulla Flintholm.

Trives med ny struktur
Men hun understreger, at dagpleje, vuggestuer og børnehaver er helt klar til at tage mod alle børn.
– Alle dagplejere og personale har ydet et stor indsats. Vi har tilstrækkeligt med kapacitet til at tage mod alle børn i pasningen, og tilbagemeldingerne siger, det går rigtigt godt, siger Ulla Flintholm.
Faktisk viser det sig, at mange af børnene trives rigtig godt under den nye struktur med mindre grupper af børn og meget tid uden for.

Læs om fantastiske oplevelser og events