Aabybro

Nødvendigt at se på udvidelse af Nørhalne Skole

I forbindelse med rejsegildet for udvidelsen af børnehaven Regnbuen i Nørhalne onsdag 19. maj, så kom Susanne Møller Jensen, næstformand i børne- og familieudvalget også ind på, at det stigende børnetal i Nørhalne snart har en effekt på også Nørhalne Skole.

Rivende udvikling
Susanne Møller Jensen gjorde opmærksom på, at Nørhalne er i en så rivende udvikling, at det inden for en kort årrække bliver nødvendigt at udvide skolen en gang til.
– En udvidelse af skolen er dog ikke blevet drøftet i kommunalbestyrelsen endnu, og hvis børnetallet i Nørhalne fortsætter med at stige som i de seneste 10 år, så ender det også med, at vi enten skal bygge en børnehave mere, eller en selvstændig vuggestue, sagde Susanne Møller Jensen.
Angående udviklingen i skolen henviser hun til kommunens børnetal, som siger, at dette skoleårs elevtal på 167 vil stige til 216 elever i skoleåret 2024/25.

Antal elever på Nørhalne Skole:

  • 2020/21: 167
  • 2021/22: 178
  • 2022/23: 201
  • 2023/24: 205
  • 2024/25: 216

I forbindelse med den fortsatte efterspørgsel på byggegrunde i Nørhalne peger Susanne Møller Jensen på vigtigheden af at se byen som en helhed i forhold til også dagtilbud, skole og sikre trafikforhold.

Formand for skolebestyrelsen Uffe Truelsen og Susanne Møller Jensen.

Plads til 40 flere børn
Udvidelse af børnehaven omfatter 400 kvadratmeter, som giver plads til 40 flere børn, så normeringen når op på 115 børn.
Børnehaven udvides fra 5 grupperum til 8 grupperum og får også et stort multirum i midten af nybyggeriet samt et værksted.
Desuden bliver børnehaven bygget sammen med skolen med en glasgang, og det forventes, at de nye lokaler kan tages i brug til august 2020.
Anlægsbudgettet er på 5,5 mio. kr., og det er Tom Jakobsen A/S, der har totalentreprisen.

Læs om fantastiske oplevelser og events