Aabybro

Nørhalne Skole har fundet løsning på genåbning

– Fra mandag 18. maj skal eleverne i 6. til 10. klasserne atter møde ind i skole, og derfor har forvaltning og skolerne travlt med at finde løsninger, så eleverne kan få undervisning samtidig med, at myndighedernes regler bliver overholdt.
Som den eneste af Jammerbugts små skoler med klassetrin fra 0. til 6. klasse har Nørhalne Skole måttet tænke ud af skolens rammer under Coronakrisen.

Flyttede på efterskole
Da børnene 18. april begyndte i børnehave, og 0. til 5. klasserne begyndte i skole, manglede Nørhalne Skole og børnehave nemlig plads for at kunne leve op til både afstandskrav og kvadratmeter-forordning.
Derfor blev 3. til 5. klasserne flyttet til Ryaa Efterskole, hvor eleverne var sendt hjem, så det blev muligt at rykke 50-60 af børnehavebørnene over i Nørhalne Skole for at blive passet.
Men efterskolen åbner også mandag, hvorfor der skulle findes en anden løsning.

Faldt på plads
– Vi har haft kontakt til borgerforening og stort set alle andre muligheder i byen, men det hele faldt på plads, da myndighederne fjernede kvadratmeter-forordningen for daginstitutionerne. Det betyder, at vi kan flytte børnehavebørnene tilbage til børnehaven. Dog bliver 26 af børnene stadig på skolen, siger Finn Bonde, leder af skole og børnehave.

Flytter rundt
Samtidig hjælper det, at afstandskravet er sat ned fra 2 til 1 meter.
– På skolen har vi byttet rundt på nogle lokaler, så alle klasserne kan være der samtidig med, at vi overholder den ene meter. Det er dejligt, at alle kan være på skolen i stedet for, at nogle er i forsamlingshuset og andre i hallen, siger Finn Bonde.

Forskudte pauser
Desuden er der planlagt forskudte frikvarterer, og hvor det er muligt, skal man gå ind i sit klasselokale direkte udefra for eksempel via en havedør.
6. klasse skal holde frikvarter på det grønne areal bag forsamlingshuset, og opdelingen af børnehavens legeplads bibeholdes, så børnene kun er sammen med deres egen gruppe.
– Hidtil har klasserne været delt i to hold, men nu kan vi i hver klasse slå de to hold sammen til et enkelt hold. Det giver en hel del luft i forhold til personaleressourcer. Nu kommer det mere til at ligne en hverdag, siger Finn Bonde.

Nødundervisning
Dog er der stadig tale om nødundervisning, og det er børne- og familieudvalget, som i denne uge skal beslutte, hvor mange timer der skal undervises i.
– Vi prøver at give en så bredt faglig undervisning som muligt, men det handler jo primært om dansk, matematik og engelsk, siger Finn Bonde.
Han beklager, at 6. klassernes lejrtur aflyses.
– Vi vil finde en alternativ måde at give dem en afslutning på, siger Finn Bonde.

Læs om fantastiske oplevelser og events