Nyheder
imported

Nordjysk turisme med fælles marketing-indsats på op til 43 mio. kr.

Et mangeårigt regionalt partnerskab skaber grobund for den hidtil største imagekampagne i regionen.

Tekst:Presse Foto: Poul Nymark

Projektet Fælles Vækst blev i 2018 igangsat af Business Region North samt de største nordjyske turisme-virksomheder, og har til formål at styrke turismen i Nordjylland via en markant forøgelse af markedsfø-ringsindsatsen, særligt i udlandet.
I lyset af Covid-19 fokuseres der aktuelt på at kickstarte en hårdt prøvet turistbranche, når turisterne atter får mulighed for at krydse grænserne.

Profilerer regionen
Turisme- og oplevelseserhvervene er svært udfordret grundet COVID-19.
Gæsterne og dermed omsætningen udebliver, hvilket har en særlig stor effekt på Nordjylland hvor turismebranchen udgør en større del af samfundsøkonomien end på landsplan.
Derfor er det også glædeligt, at man i 2021 kan have over 40 mio. kr. til at profilere regionen, såfremt grænserne åbnes og muligheden foreligger for at tiltrække gæster fra vores nærmarkeder.

Markante markedsandele
– Udgangspunktet for initiativet i 2018 var, at turismeovernatninger og omsætningen var vigende i Nordjyl-land. Vi haltede bagefter udviklingen i andre dele af landet. Dette satte vi os for at gøre op med på tværs af Nordjylland og aktørerne. Heldigvis kunne vi allerede i 2019 se resultaterne, og for første gang i årevis havde Nordjylland en vækst over landsgennemsnittet, siger bestyrelsesformand for Business Region North Denmark (BRN), borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Christen Gade.
– I 2020 blev branchen som alle andre ramt af Covid-19. Vi besluttede i BRN og i kommunerne at holde hånden under initiativet, så vi i fællesskab kunne sikre en markant markedsføring trods alt. Derfor er det også glædeligt at kunne konstatere, at Nordjylland samlet set også i 2020 havde en markant markedsandel af gæster fra Danmark og nærmarkederne, uddyber han.
Mogens Christen Gade vurderer desuden, at den nordjyske turisme med 40 mio. i ryggen i 2021 vil stå stærkt, når samfundet genåbnes. Forventningen er, at investeringen kaster arbejdspladser og omsætning af sig.

Står stærkere sammen
Projektet, som opererer på tværs af det private og offentlige erhverv, har fælles front og ejerskab og troen på, at man sammen står stærkere.
Pernille Høll, marketingchef for Projektet Fælles Vækst, ser frem til at få bragt midlerne i spil. Investeringen udmøntes med et stærkt fokus på massiv markedsføring af Nordjylland som turistmål på vores prioriterede nærmarkeder i Tyskland, Norge, Holland og Sverige.
– Afhængigt af hvornår grænserne åbnes, får man i Nordjylland en unik mulighed for at sætte sit aftryk internationalt med historisk mange midler til branding. Forudsætningen for at profilere Nordjylland som brand har aldrig været bedre, og vi forventer at skabe resultater, der kan mærkes, når medieplanerne får lov til at rulle. Inden COVID-19 herskede lå væksten i Nordjylland markant over landsgennemsnittet. Den bølge skal vi tilbage på og den gode fortælling om Nordjylland som feriemål skal genetableres på vores nærmarkeder, siger hun.

Kampagne rettet mod danskere
Parallelt med de internationale kampagner gennemføres en national kampagne med fokus på at minde danskerne om de nordjyske destinationer som feriemål.
Danskerne var i 2020 gode til at besøge Nordjylland som feriemål, faktisk så gode at regionen samlet set var et af de mest velbesøgte områder sammenlignet med landets øvrige regioner. De takter lader også til at gøre sig gældende ind i 2021.

Stor dansk efterspørgsel
Hos Sol og Strand ved Blokhus, en af Danmarks største udlejere af feriehuse, oplever man en stor stigende efterspørgsel fra danskere.
Antallet af danske bookinger i højsæsonugerne 27-33 er hele 123 procent højere end på samme tidspunkt sidste år, fortæller Per Dam, administrerende direktør i Sol og Strand.
– Vi er utroligt glade for den vækst, som vi oplever fra danskere lige nu. Mange danskere oplevede sidste år, at det var dejligt at holde ferie i Danmark, og de har lyst til at komme igen og opleve mere. Danskernes bookinger er primært centreret omkring de danske skoleferier. Derfor mangler vi stadig de udenlandske gæster, forklarer Per Dam.

Savner de udenlandske gæster
Nærmarkederne omkring Danmark holder både vinter-, sommer- og efterårsferie i ugerne op til og efter de uger danskerne typisk holder ferie, hvorfor man særligt i de perioder oplever et tab i markedet.
– Normalt udgør udlændinge 75 pct. af gæsterne i danske sommerhuse – og selv om der i 2020 var 5 måneder med lukkede grænser, så udgjorde de alligevel 60 pct. af vores gæster.
– De udenlandske gæster – og særligt tyskere, nordmænd, hollændere og svenskere – giver nemlig normalvis mange bookinger også uden for danskernes ferieuger, og jo længere tid, der går før de igen kan komme over grænserne, jo mere vil de mangle i kystturismen. Så selv om der er rigtig god grund til at juble over de mange danske bookinger, så ved vi godt, at det ikke er nok til at sikre en god sæson 2021. Vi er simpelthen ikke nok danskere med nok ferie til at opveje de manglende udenlandske gæster målt over sæsonen, uddyber Per Dam.

Klar med markedsføring
– Derfor er det utroligt glædeligt, at det er lykkedes at stable så mange penge sammen til markedsføring af Nordjylland på de udenlandske markeder, så de er klar til at booke, så snart der er tegn på, at grænserne igen åbner på forsvarlig vis. Dén øgede indsats vil helt sikkert hjælpe os alle sammen og sikre, at Nordjylland er top of mind, når mange allerede i slutningen af 2021 overvejer, hvor ferien i 2022 skal gå hen. Derfor er det så flot og vigtigt, at det er lykkes at samle ekstra midler sammen til at booste Nordjylland som feriedestination overfor udenlandske feriegæster, siger Per Dam.

Fakta:
• Projektet Fælles Vækst i Nordjylland er Danmarks største marketingssamarbejde inden for turisme og går på tværs af de 11 nordjyske kommuner.

• VisitNordjylland har frem til begyndelsen af 2020 været fælles nordjysk operatør på fælles nordjysk turismemarkedsføring og initiativet ”Fælles Vækst”. I forbindelse med erhvervsfremmere-formen har BRN i 2020 overført operatørrollen til Destination Nordvestkysten, som viderefører initiativet i samarbejde mellem alle nordjyske kommuner og destinationer.

• Business Region North Denmark (BRN) og en række af de største nordjyske turismevirksomheder traf i 2018 beslutning om for 2019-2021 at booste en fælles nordjysk markedsføringskampagne og tiltrække nye gæster til de nordjyske destinationer. Initiativet hedder ”Fælles Vækst”. Dette offentlige-private partnerskab kom godt fra land i 2019 med markante resultater. Hovedparten af midlerne skal komme fra private aktører, men det har den aktuelle krise umuliggjort på kort sigt.

• Nordjylland er attraktivt for turisterne fra ind- og udland:
O I 2019 var væksten i overnatningstallene på 5,6 procent, mens landsgennemsnit lå på 4,1 procent
O I 2020 har Nordjylland samlet set klaret sig bedre igennem året med et fald på blot -7 procent, hvorimod Danmark generelt set gik tilbage med -21 procent.

• Partnerskabet består foruden de 11 nordjyske kommuner af: BRN, de største erhvervsaktører inden for turisme (Fårup Sommerland, Aalborg Zoo, Nordsøen Oceanarium, Skallerup Seaside Resort, Sol & Strand, Feriepartner), samt NT, Sparekassen Vendsyssel, Nordjyske Bank, VisitDen-mark og markedskontorerne herunder (Tyskland, Norge, Holland og Sverige), Color Line, Stena Line, Fjord Line. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har også givet tilskud til indsatsen.

• Nordjylland er den landsdel, hvor turisme betyder relativt mest med et samlet turismeforbrug (jf. VisitDenmark) på 17 mia. kr. og 21.000 jobs, og dermed påvirker den aktuelle nedlukning og manglende efterspørgsel også hårdere i Nordjylland.

• Projektet løber frem til ultimo 2021. I forhold til de kommende år er det de nyetablerede nordjyske destinationsselskaber, der afklarer interessen for fælles markedsføringsinitiativer.

 

 

Læs om fantastiske oplevelser og events