Nyheder
imported

Ny chef for Erhverv, Turisme og Landdistrikter

Den nye chef for Erhverv, Turisme og Landdistrikter i Jammerbugt Kommune er den 37-årige Anders Stryhn, bosat i Aalborg

Ny chef for Erhverv, Turisme og Landdistrikter

Den nye chef for Erhverv, Turisme og Landdistrikter i Jammerbugt Kommune er den 37-årige Anders Stryhn, bosat i Aalborg. Han kommer fra en stilling som erhvervs- og turistchef i Rebild Kommune, hvor kan har været siden 2013. Før det har han arbejdet som chefkonsulent og udviklingskonsulent i Erhverv & Udvikling, Viborg Kommune, og han har været konsulent ved Rørbæk Centret.

Stor erfaring fra Rebild og Viborg

I de år, hvor Anders har været ansat i Rebild Kommune, er der sket en markant udvikling inden for erhvervs- og turismeområdet. Et nyt og slagkraftigt erhvervs- og turistkontor er etableret, formidlingscentret Rebildporten er åbnet, og der er sket destinationsudvikling på outdoor-området med afsæt i Rold Skov og Rebild Bakker.

Anders har videre stået i spidsen for projektet "Virksomhedsudvikling i landdistrikter", arbejdet med at etablere "én indgang" for lokale virksomheder og med at skabe optimale betingelser for iværksættere, blandt andet i et tæt samarbejde med virksomhedsparken "Business Park Nord" i Støvring.

I Viborg har Anders bl.a. haft ansvaret for satsningen BioCluster Foulum inden for de landbrugsrelaterede erhverv og for at etablere et væksthus for iværksættere inden for animation og nye medier. 

Mange muligheder i Jammerbugt

Anders ser mange muligheder i Jammerbugt Kommune. Han siger:

–    Jeg glæder mig til at komme i gang. Jammerbugt er en spændende kommune med potentiale på mange områder, eksempelvis inden for virksomhedsetablering og -udvikling. Her er Jammerbugt kendetegnet ved at have mange iværksættere, men der er potentialer i at skabe endnu bedre fysiske rammer for iværksættere og små virksomheder og at udvikle netværksforløb og temaarrangementer, der adresserer virksomhedernes udfordringer og samtidig styrker de lokale relationer.

–    Inden for turisme og fødevareerhverv kan der knyttes endnu tættere bånd, og på den måde kan vi i højere grad omsætte de stedbundne potentialer til kommercielle produkter. Jeg ser også store turismepotentialer i sæsonforlængende produkter og pakker, eksempelvis inden for outdoor sport. Endelig ser jeg frem til at bidrage til nogle helhedsorienterede udviklingsforløb for byer og lokalområder, hvor der arbejdes med mulighederne inden for erhverv, turisme og bosætning, slutter Anders.

Anders er gift med Mette, som er projektleder hos Nykredit i Aalborg. Sammen har de 3 børn på hhv. 3, 5 og 8 år.

Læs om fantastiske oplevelser og events