Brovst

Ny naturpark, skovrejsning og faunastriber

Formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Chr. Golding (S), kalder budget 2021 for et flot grønt budget.
Bag budgettet står alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Naturnationalpark
– Vi har afsat 500.000 kroner til arbejdet med at få naturnationalpark i Han Herred, så vi får en større og vildere natur. Der skal jo udlægges 10 parker i Danmark, og vi håber at få en af dem, siger Jens Chr. Golding.
Jammerbugt Kommune arbejder sammen med flere interessenter, herunder det lokale erhvervsliv, landbruget og Danmarks Naturfredningsforening, for at få kvalificeret et område fra Sandmosen til Slettestrand til Danmarks måske største Naturnationalpark.
Projektet er præsenteret for landets miljøminister og for fonde, som har modtaget forslaget positivt.

Skovrejsning
Desuden er der i budget 2021 afsat 1,5 mio. kr. til skovrejsning, herunder projektet med Aaby Skov, som med årene skal rejse sig fra Ø. Hovensvej i Aabybro mod Biersted på den nordlige side af hovedvejen.
Det sker for at få flere rekreative område, men først og fremmest for at beskytte grundvandet.

De skraverede områder er vandindvindingsområder for Aaby Vand. Illustration: Jammerbugt Kommune.

Faunastriber
I 2020 afsatte kommunalbestyrelsen 50.000 kroner til at etablere faunastriber på kommunale arealer og etablerer levesteder i og omkring markerne sammen med lokale landmænd samt grønne organisationer.
– Det er blevet en stor succes. Det forskønner indgangen til byerne og øger biodiversiteten, så nu øger vi beløbet til 100.000 kr., siger Jens Chr. Golding.
Derudover nævner han støtte til naturprojekt LIFE i Vejlerne, som skal bringe strandengene tilbage, lavgrundsprojekt Helledi Sø samt Ryaa.

Læs om fantastiske oplevelser og events