Blokhus Medier_logo-01
Øvrige

Ny sti skal forbinde udsigtsplatform med byen

Som omtalt i august, så vil Aage V. Jensens Fond gerne opføre en udsigtsplatform på kanten af højmosen i den fredede St. Vildmose ved p-arealet på Damvej øst for den nye dæmning i Aaby Moses sydlige ende.
Det vil give et overblik og lange kig over højmosen, og dermed vil de nye publikumsfaciliteter være med til at forbedre formidlingen af området og tiltrække flere naturinteresserede.

Bevare mose og dyreliv
I forvejen arbejder Aage V. Jensens Fond på at bevare højmosen ved Aaby Mose, som er en del af St. Vildmose samt det knap 2.000 hektar store Natura 2000 område, der er med i det EU-støttede LIFE-projekt.
Det skal sikre de bedst mulige betingelser for, at den tilbageværende højmose samt områdets karakteristiske planter og dyr.

Broer, den kommende sti samt udsigtsplatform og p-plads er markeret med gult. Illustration: Jammerbugt Kommune

Anlægger sti
Nu tilbyder fonen også at betale for en sti til udsigtsplatformen.
– Vi har haft et rigtig godt møde med fonden, som nu også vil finansiere anlæggelsen af en sti fra Højmosen og platformen til stierne i Aaby Skoven. Dermed kommer der en stiforbindelse fra Aabybro by til Højmosen, oplyser Jens Chr. Golding, formand for teknik- og miljøudvalget.
Desuden vil fonden give det toilet, der har manglet ved Trædestenene ved Aabybro, og kommunen står for driften, oplyser han.

I 2 plan
Udsigtsplatformen opføres i to plan med en 40 meter lang rampe, der fører publikum 1,8 meter op til oversiden af den nye dæmning.
Her vil der være bænke og info-tavler samt trappe til et plateau 3 meter højere oppe.
Platformen opføres i beton og stål og beklædes med cortenstål, så det passer ind i højmosens naturlige farver og toner.

Læs om fantastiske oplevelser og events