Aabybro

Nye række- eller dobbelthuse i Degnelodden

– Går alt efter planen, så er der 31. august vedtaget en ny lokalplan, der giver mulighed for et privat projekt med opførelsen af række-, dobbelt eller kædehuse i tilknytning til de nye boligområder Præsteageren og Degnelodden samt ved børneinstitutionen Børnenes Univers i det nordvestlige Aabybro.

Hænger bedre sammen
Teknik- og miljøudvalget anbefaler, at planen sendes i høring.
– Det er et fint projekt, som er med til at få området til at hænge bedre sammen, siger Jens Chr. Golding (S), formand for udvalget.
– Det er med til fylde hullerne i tidligere udstykninger, og det er godt, der, hvor det kan lade sig gøre, og giver mening i stedet for at skulle inddrage nye områder længere væk til nybyggerier, siger han.

Grønt areal
Det er ejeren af ejendommen Hovensvej 63, hvor også Børnenes Univers holder til, der har søgt om lov til at opføre boligerne på et grønt areal, som tilhører ejendommen.
Planen om at opføre tæt/lav bebyggelse falder i tråd med, at der i Aabybro også er et behov for flere mindre boliger, som egner sig til ældre, enlige eller mindre børnefamilier.
Boligbebyggelsen orienteres omkring et lukket vejsystem, hvor bebyggelsen er med til at skabe et lille intimt fællesskab, som indpasser sig i det omkringliggende parcelhuskvarter.

Bebyggelsesprocent på 40
I alt omfatter området cirka 9.000 kvadratmeter.
Til hver enkelt tæt-lav boligbebyggelse skal der som minimum være en grund på 250 kvadratmeter, og bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fastsættes til 40.
Der må opføres byggeri i op til 2 etager med en total bygningshøjde på 8,5 meter. Facadehøjden fastsættes til maksimalt 6,5 meter.

Tidsplanen
Kommunalbestyrelsen skal 25. juni behandle planen, inden den sendes i høring i blot fire uger, da det er en mindre lokalplan.
Teknik- og miljøudvalget har bemyndigelse til at vedtage den endelig lokalplan – ifølge tidsplanen den 31. august.

Læs om fantastiske oplevelser og events