Aabybro

Nye Restriktioner for besøg på alle plejecentre

På grund af et stigende smittetal i Jammerbugt Kommune har Styrelsen for Patientsikkerhed givet Jammerbugt Kommune et påbud om at udstede midlertidige besøgsrestriktioner på alle kommunale og private plejecentre beliggende i kommunen.
Det er nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19.

Kritisk situation
Derfor er det fra 17. december kun i et begrænset omfang muligt at besøge beboerne på kommunens plejecentre.
Besøg kan kun foregå i borgerens egen bolig, hvis besøget sker i en kritisk situation, eller hvis den besøgende er nærmeste pårørende til beboeren.
Alle øvrige besøg skal foregå på udendørs arealer.
Påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner er gældende indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud.
Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet 18. januar 2021.
Og påbuddet vil senest blive ophævet den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.

Læs om fantastiske oplevelser og events