Nyheder
imported

Nyhed: Igen gratis parkering i Blokhus

En række erhvervs-aktører i Blokhus har i samarbejde fundet en løsning på den verserende parkerings-problematik, så der igen bliver gratis parkering.

Fælles fodslag i Blokhus – god nyhed

Tekst: Lotte Kande (redigeret) – Foto: Presse

Der har de seneste dage været en række artikler og historier om parkeringssituationen og indførelse af betalingsparkering på pladser i Blokhus.

Turister og besøgende i Blokhus har været usikre på, hvor og hvordan betalingsparkeringen visse steder har fungeret. Specielt udenlandske turister har været usikre på situationen.  Nogle har endda været så uheldige at få en feriehilsen med fra Blokhus i kraft af en Betalingsafgift for ulovlig parkering.

En fælles løsning

En situation som byens erhvervsdrivende, lokale borgere og turistchef er kede af.

-Vi er i området utrolig kede af, at gæster og turister som kommer til Blokhus området har oplevet at få en dårlig oplevelse, siger Karsten Jepsen som er formand for Samrådet Destination Blokhus.

-Derfor har vi i byen sat os sammen, for at se om vi der kan findes en løsning, så der igen kan være gratis parkering på de pladser som ligger i området,  fortæller han videre.  

På et møde fredag d. 8. juli, mellem Spar Hvetbo Fonden, Investor John Andersen, Kalstrup, Erhvervsforeningen Destination Blokhus, Blokhusfonden og Samrådet Destination Blokhus, er der fundet en løsning som sikrer gratis parkering i resten af indeværende år.

Konstruktivt indspark

Det har været meget vigtigt for os, at vi her midt i turisthøjsæsonen har fundet en løsning som sikrer gratis parkering for alle vores turister og gæster, siger Karsten Jepsen og fortsætter,

-jeg er rigtig glad for at aktørerne har spillet konstruktivt ind, og at det er lykkedes os at finde en fælles løsning omkring gratis parkering.

Dialog med Jammerbugt Kommune

Der ses med fortrøstning på at der fremover kan findes løsninger på den aktuelle parkeringssituation i Blokhus.  Man er i dialog med Jammerbugt Kommune om at finde fremtidsløsninger på parkeringssituationen. Fra kommunen har man fået positive signaler om, at indgå i arbejdet med at sikre gode parkeringsforhold for besøgende.

Der er enighed blandt de involverede om, at der også fremadrette skal arbejdes for at have gratis parkering i området.

Deltagerne i løsningen opfordrer til at de ansatte i butikker og restauranter benytter byens yderområdet til at parkere i. Det skal gerne give byens gæster og turister adgang til så mange centrale parkeringspladser som muligt.

 

 

Læs om fantastiske oplevelser og events