Aabybro

Nyt boligområde på vej i Knøsgård

Kommunalbestyrelsen sender en ny lokalplan for et nyt boligområde i Knøsgård i offentlig høring.
Det kommende boligområde skal sikre et fortsat attraktivt og varieret udbud af byggegrunde i Aabybro.

Med friareal
I Knøsgård ønsker Jammerbugt Kommune at etablere et boligområde på knapt 8 hektar.
Det nye boligområde får en allé med træer, der omkranser et fælles friareal og med grønne områder, og korridorer med adgang for gående og cyklende til banestien og naboarealer.
– I kommunalbestyrelsen har vi en forpligtigelse til at sikre et bredt udbud af byggegrunde rundt om i kommunen. Med lokalplanen for Knøsgård skaber vi en naturlig udvidelse af de eksisterende boligområder i Aabybro og Knøsgård, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Blandede boliger
Boligerne, der kan opføres i området, bliver en blanding af parcelhusgrunde og rækkehuse.
Grundene til parcelhuse bliver på ca. 1.000 kvadratmeter, og for rækkehusene bliver grundene ca. 250 kvadratmeter.
Der må opføres i op til to etager med en højde på 8,5 meter, og bebyggelsesprocenten er 30 procent for parcelhuse og 40 procent for rækkehuse.
For området gælder, at alle huse vil skulle have åbne forhaver langs boligvejene med en minimumsafstand fra vejskel på 5 meter. Det skal skabe et ensartet udtryk og plads til parkeringsareal.
Forslaget skal i offentlig høring i otte uger, herefter forventes det, at lokalplanen kan blive endelig godkendt i løbet af de første måneder i 2022.
Du kan læse forslaget til lokalplanen her:
https://firstagenda-4.s3.eu-west-1.amazonaws.com/2dab4137-0a6b-4539-bcfc-f82d9a8340e8?X-Amz-Expires=300&response-content-disposition=inline%3B filename %3D”document.pdf”%3B filename%2A%3DUTF-8%27%27document.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIJGTA5G4BPAFBBVQ/20211018/eu-west-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211018T134144Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=cb6437ee014b8b1d3430c85c135c4855a73e7f510c0b5530b9b25a0c5d24812b

Læs om fantastiske oplevelser og events