Nyheder
imported

Nyt fra Udsmykningsudvalget i Hune Kirke

Indlæg fra læser: Status over udsmykningsprojektet

Hune kirkes nye udsmykning, der er lagt i hænderne på Maja Lisa Engelhardt (MLE), omfatter et mosaikstiftarbejde i murnichen over alterbordet, en glasmosaikrude i korets sydvindue, farvesætning i kirken og en glasmosaikrude i tårnrummets sydvindue. Skitserne til korets 2 arbejder blev afleveret til Hune Menighedsråd i 2006. I 2018 oplyste MLE om ruden over tårndøren: Glasruden har ikke egentligt motiv, men består af mundblæst, farvet glas i gule toner.

Fonde og donationer

Pengene til udsmykningen skal skaffes gennem fonde og private donationer. Udsmykningen koster kr. 960.000. Det lød overslaget på i 2014. Beløbet er bekræftet i det endelige tilbud, kontrakten fra Maja Lisa Engelhardt, som Hune Menighedsråd modtog i januar2019. Augustinus og Louis-Hansens fond har tidligere lovet at støtte udsmykningen med i alt kr.550.000. De er dog blevet spurgt om muligheden for, at forhøje deres støtte. Det var de positive overfor. Derfor er der i januar 2019 blevet skrevet en fornyet ansøgning til dem. Sommeren 2016 indledtes en privat indsamling. Som et realistisk mål for denne indsamling har vi de sidste par år talt om kr. 200.000. Dette mål er nu nået og passeret. Om nogle måneder håber vi på at få positivt svar fra de to fonde. Først når hele finansieringen er faldet på plads, kan Hune Menighedsråd skrive under på kontrakten.

Den private indsamling

Hvorfor var en privatindsamling nødvendig?

Der er fra 2014 blevet sendt mange ansøgninger til fonde. I april 2015 var der positivt svar fra Augustinus. Og i februar 2017 var der positivt svar fra Louis-Hansens fond. Denne ventetid på svar fra fonde måtte bruges til noget positivt og helst noget, der gav penge. Den private indsamling begyndte derfor i sommeren 2016. Donationerne er bl.a. sket ved at donere en stift til kr. 500, at deltage i arrangementerne, der har været afholdt fra oktober 16, eller at donere på anden vis. Der er doneret næsten 100 stifter, og der kommer stadig folk, der gerne vil donere en stift og skrives ind i Hune kirkes historie.

Af store bidrag fra arrangementerne kan nævnes de 3 orgelkoncerter i sommeren 2017, der indbragte ca. kr. 10.000. Omtrent samme beløb kom ind ved julemarkedet 2016 og ved auktionen 2017. Loppemarkedet 2017 gav ca.kr. 8.000. Nytårskoncerten 2018 indbragte ca. kr. 16.000, og ved arrangementerne den 28. dec. 2018 og den 5. jan.2019 indkom ca. kr. 10.000. Fra enkeltpersoner er der donationer på kr. 2.500 og kr. 5.000. Den største donation er på kr.18.0000 fra salg af smykket Livets lys, designet af Peter Quist.

Vi er meget lettede over, at udsmykningen nu ser ud til at blive til virkelighed. Det har været en kolossal indsats at få samlet penge ind til udsmykningen, og mange har på forskellig vis bidraget. Stor tak til alle. Der er store forventninger til, at udsmykningen og renoveringen bliver gennemført i 2020.

Kirsten Lodberg, Udsmykningsudvalget

 

Læs om fantastiske oplevelser og events