Blokhus

Nyt projekt med flere sommerhuse ved Rødhus

Calum har præsenteret Jammerbugt Kommune for et projekt med opførelse af 58 nye sommerhuse i umiddelbar tilknytning til ferieboligerne ved det tidligere Rødhus Klit Feriecenter.
– Vi synes, det er et attraktivt område og tror på, at der er mange danskere, som gerne vil have en sommerhusgrund dette dejlige sted. Og det vil passe godt ind til den nuværende bebyggelse, siger direktør Jakob Axel Nielsen, Calum.

Kræver ny lokalplan
Det vil kræve en ny lokalplan, og nu har Jammerbugt Kommune udarbejdet et forslag til en lokalplan, som bliver sendt i høring i 8 uger. Men forud er gået flere års tilpasninger og dialog.
– Det er en lokalplan, som vi har arbejdet med siden 2012, hvor der første gang kom et projekt, fortæller Jens Chr. Golding, formand for teknik- og miljøudvalget.
– Men det projekt omfattede 116 store udlejningshuse i halvanden plan og med swimmingpool samt placeret midt i første klitrække. Det ville vi ikke være med til og vendte tommelfingeren ned, fortæller han.

Udvikling af området
Efterfølgende er der blevet arbejdet videre med planerne, og det er mundet ud i det nuværende projekt.
– Nu er de store huse i forreste klitrække væk, og der er tale om 58 huse. Vi vil gerne have området fornyet og udviklet. Vi er jo en turistkommune, og vi kan godt acceptere dette projekt, siger Jens Chr. Golding.
Men han er klar over, at det fra andre sider vil møde modstand, og han forudser derfor flere indsigelser.
– Men vi mener, at vi nu har imødekommet og taget hensyn til alle sider, og der trænger til en fornyelse af området, siger han.

Området set fra Rødhus Klitvej mod vest. Foto: Jammerbugt Kommune

Rødhus Klit
Det eksisterende sommerhusområde ved Rødhus Klit består af 148 ferieboliger opført i henholdsvis starten af 1960’erne og slutningen af 1970’erne. Med denne lokalplan ønskes det at give mulighed for, at der kan udstykkes op til 58 nye sommerhusgrunde.
Lokalplanen har til formål af fastlægge bestemmelser for bebyggelsens placering, omfang, udformning og materialevalg, under hensyn til klitlandskabet, kysten og naturområderne.

11,5 hektar
Lokalplanområdet er beliggende syd for Rødhus og udgøres af et klit- og hedelandskab og har et areal på ca. 11,5 hektar.
Derudover er mindre veje i området til de eksisterende feriehuse nord og vest for lokalplanområdet.
Området har vejadgang fra Rødhus Klitvej.

Uddrag fra lokalplanforslaget:

  • Der må udelukkende opføres ét sommerhus pr. grund med et samlet boligareal på maksimalt 180 kvadratmeter.
  • Desuden må der opføres garage, carport, udhus, overdækning og lign. småbygninger på max. 50 kvadratmeter samlet set.
  • Bebyggelsen i lokalplanområdet skal fremstå i træ i farverne sort, brun, mørk grå eller i træets naturlige farve.
  • Dette gælder også vinduer, tagudhæng, gesimser, stern, vindskeder og lignende former for mindre bygningsdele.

Se hele lokalplanforslaget her:

Download (jammerbugt.dk)

Læs om fantastiske oplevelser og events