Nyheder
imported

Nyt serviceprogram i Blokhus

En analyse foretaget af Videncenter for Kystturisme viser at byen bør højne sit serviceniveau. Byens erhvervsliv og kommunen tager nu fat om udfordringen

En analyse foretaget af Videncenter for Kystturisme viser at byen bør højne sit serviceniveau. Byens erhvervsliv og kommunen tager nu fat om udfordringen.

Det er såkaldte mysteryshoppere, der fik rettet opmærksomheden hen på problemet, og blækket på rapporten er knap nok blevet tørt før der er blevet lagt en plan for at få højnet serviceniveauet.

Selvom mysteryshopperne kun giver et øjebliksbillede, hilser Erhvervs- og Turistchef i Jammerbugt Kommune René Zeeberg alligevel analysen velkommen og mener, at den skal tages alvorligt:

– Som en moderne dansk kystferiedestination er det nødvendigt med en høj grad af service, når vi møder vores gæster. Derfor er der også behov for et konstant fokus på turistservicen. På den måde er det faktisk et heldigt tidspunkt at undersøgelsen offentliggøres på, da den fremhæver nogle af de udfordringer som er, og som vi netop har igangsat en række initiativer overfor. Den rekordtravle sommer har nemlig gjort det endnu mere aktuelt at formalisere en række tiltag, som kan understøtte Jammerbugtens turistservice.

René Zeeberg er glad for at man har reageret hurtigt i Blokhus. Foto: Lars Bisgaard – Update Blokhus Avis/blokhus.dk

 

Han kan berette at butiksindehavere, restauratører og deres medarbejdere er gået ind og taget et stort medansvar for at bevarer byens positive udvikling, så også et højt serviceniveau kan blive byens kendetegn.

I hans egen organisation, VisitJammerbugten, tager man også sin del af ansvaret for at bureaupersonalet er kompetent og ordentligt uddannet, inden de får lov at servicere gæsterne.

Han kan oplyse at Samråd Destination Blokhus, et samarbejde mellem erhverv, foreninger og kommune, allerede har igangsat en række initiativer der skal løse de udfordringer som området står overfor. Her arbejder man blandt andet på en certificeringsordning og en række tiltag som skal garantere at servicen er i top.

Serviceuddannelse og serviceløfte

En af tiltagene er et samarbejde med en af de virksomheder i Danmark der scorer topkarakterer når snakken falder på service.

– I forbindelse med at højne turistservicen har Fårup Sommerland netop indgået aftale med Samråd Destination Blokhus, VisitNordjylland og VisitJammerbugten om at udbyde Fårups anerkendte serviceprogram til de butikker som ønsker at være med i 2014. Dette bliver tilpasset erhvervet i Blokhus således, at det passer ind til de udfordringer som butikkerne og restauranterne står overfor,-udtaler Søren Kragelund direktør for Fårup Sommerland.

Der arbejdes også på en række serviceløfter til gæsterne i Blokhus.

– Dette er en slags kvalitetsmærkning udformet i 10 bud som ledelsen og personalet forpligter sig til at overholde og uddanne nyt personale indenfor. Dette bliver netop nu udviklet i tæt samarbejde mellem Erhvervsforeningen Destination Blokhus og VisitJammerbugten, og det kommer blandt andet til at indbefatte et fast regelsæt for, hvordan man tager godt imod gæsten, byder velkommen til butikken samt siger på gensyn. Dette vil være med til at danne en god basisforståelse hos alle for hvad god service er,- fortæller en af Blokhus forretningsindehavere John Andersen.

Certificeret guidekorps og moderne turistinformation

For at formidle områdets historie endnu bedre arbejder VisitJammerbugten på at have et certificeret guidekorps klar til sommeren 2014.

Her kan René Zeeberg berette at der også er igangsat en masse tiltag:

– Historien om Blokhus og Jammerbugten skal fortælles på en levende måde. Derfor vil lokale guider vise gæsterne rundt i området på faste ugedage og på forskellig sprog. Busselskaber kan også booke en guide til de mange grupper, der lægger vejen forbi. Der bliver også opført et nyt Turistbureau centralt i Blokhus, og med støtte fra Jammerbugt Kommune og Grøn Vækst midler, er der også blevet plads til et sted hvor lokale foreninger kan samles. Samtidig er VisitJammerbugten ved at implementere digitale skærmløsninger, som eksempelvis iPads hos overnatningserhvervet så vi kan informere og formidle relevant information, netop der hvor gæsten opholder sig.

Nye oplevelser og flere store investeringer

Brian Bertelsen der er formand ved Erhvervsrådet i Jammerbugt Kommune fortæller, at der netop nu foretages store investeringer i området.

– Der arbejdes med udvikling af Gateway Blokhus som attraktivt naturområde for turisterne, der kan lide at bruge naturen aktivt. I Slettestrand / Svinkløv arbejder man ihærdigt med udvikling af et mountainbikekoncept, som skal få området i den internationale liga inden for MTB.

Slettestrand er allerede i dag kåret som et af Danmarks bedste spor – et af Naturstyrelsens såkaldte 10 spir – og derfor er det også lykkedes lokale aktører at tiltrække DM i MTB til Slettestrand til august næste år.

Og der er flere gode nyheder.

– Rødhus Strand mere end fordobler sengekapaciteten i 2014, og et af de helt store projekter i Blokhus bliver Blokhus Bæk som er støttet af Real Danias pulje "Stedet Tæller". European Tour i Gatten er også en af de markante ting i 2014. Her har en gruppe aktører organiseret sig i samarbejde med Udvikling Han Herred og VisitJammerbugten for at få andel i de mange overnatninger, som arrangementet vil tiltrække de næste tre år. Sidst men ikke mindst gør vi klar til at fejre Blokhus’ 400 års jubilæum i 2014. Så der er godt gang i hjulene, fortæller Brian Bertelsen med et stort smil.

Destinationsudvikling i et offentligt / privat partnerskab

Brian Bertelsen beretter, at den udvikling der er i gang i Blokhus og Slettestrand/Svinkløv i høj grad kan tilskrives de DMO’er (Destination Management Organisation, red.) som er blevet etableret de senere år, herunder Samråd Destination Blokhus. Her arbejder detail, erhverv, foreninger, ildsjæle og Jammerbugt Kommune sammen om at skabe udvikling i turistområderne. Modellen har vist sig bæredygtig, og man overvejer derfor også at bruge den som model til udvikling af Gjøl og turismen langs fjorden.

Brian Bertelsen oplyser endvidere at der er igangsat en proces vedrørende den nye Erhvervs- og Vækststrategi for 2014-2016, som vil blive behandlet af Erhvervsrådet og Kommunalbestyrelsen i starten af 2014. Her er der også fokus på turisterhvervet og på fremtidens turisme.

Læs om fantastiske oplevelser og events