Brovst

Øland løfter i flok og skaber oplevelser i naturen for alle

Glarborgen byder på et væld af oplevelser

– Sammenhold gør stærk. Det er Glarborgen, Ølands nye aktivitets- og oplevelsesområde, et glimrende eksempel på.
Med frivillig hjælp fra et halvt hundrede personer og firmaer er det på otte-ni måneder lykkedes at etablere første del af oplevelsesområdet i Øland Skov, der byder på aktiviteter for alle aldersgrupper.

Stor indsats
Peter Kvist, formand for Foreningen Glarborgen, der står bag det ambitiøse projekt, takkede på foreningens generalforsamling for den store frivillige indsats og de økonomiske tilskud fra fonde og organisationer.
Indtil videre er der brugt godt 400.000 kr. på projektet.
Medregnet dette beløb har foreningen tilsagn om støtte på ca. 1,3 mio. kr. til det videre arbejde.
Det samlede budget lyder på ca. to mio. Der arbejdes i øjeblikket på ansøgninger, som gerne skal skaffe de resterende penge.

Mange glæder i skoven
Færdiggørelsen af første del af Glarborgen blev markeret med en foreløbig indvielse i september, og i de forløbne fire-fem måneder er området blevet testet godt og grundigt af både enkeltpersoner, familier og grupper.
De besøgende kan glæde sig over et stianlæg, der omkranser det tre hektar store kuperede område i den gamle, flotte skov.
Prægtige indgangsportaler leder ind i området, hvor der bl.a. er skulpturelle fitnesskonstruktioner, en utraditionel fodboldbane, bålplads, amfiplads indpasset i terrænet, træskulpturer formet som stokroser langs stien og en flyver i bunden af skoven, som er et yndet objekt for børnenes fantasifulde leg.
Et kæmpemæssigt bord/bænkesæt, der kan rumme en hel skoleklasse, er monteret på udsigtspladsen. Og tre andre strategiske steder er der opsat bænke.

Mere for børnene
Det næste, der skal ske i Glarborgen, er etablering af flere aktiviteter for børnene.
– Det arbejde skal i gang snarest, og vi satser på, at de forskellige ting skal kunne tages i brug, efterhånden som de bliver færdige, fastslog formand Peter Kvist.
Et treehouse – bygget oppe i og mellem træer med gangbroer, platforme og hus på naturens præmisser – er også en del af det videre projekt.

101 medlemmer
Der er fortsat brug for stor frivillig arbejdskraft. Formanden opfordrede medlemmerne til at være gode ambassadører for foreningen for derigennem skaffe større støtte til projektet.
Glarborgen har i øjeblikket 101 medlemmer, heraf seks firmamedlemskaber.
 Kontingentet blev fastsat uændret til 100 kr. for personer og 500 kr. for firmaer.

Formand Peter Kvist overrakte blomster og takkede Karen-Margrethe Lauridsen for den store indsats, hun har gjort i bestyrelsen . Privatfoto

Blomster og bifald
Der var blomster og bifald til Karen-Margrethe Lauridsen for den store indsats, hun har gjort i bestyrelsen med bl.a. at skrive ansøgninger og skaffe penge til foreningen. Hun har valgt at trække sig og afløses af Michael Trondhjem Hansen.
Efter en fin start ventede Glarborgens bestyrelse optimistisk at kunne være færdige med anlægget i løbet af 2020, men erkender nu, at det store arbejde nok først bliver helt færdigt i 2021.

Læs om fantastiske oplevelser og events