Aabybro

Ønske om forbedrede forhold for de trængende

 | FOTO: Poul Nymark
Drøftelse af mulig løsning omkring fremtiden for offentlige toiletter

Der har været fremsat et ønske om etablering af flere offentlige toiletter i Jammerbugt Kommune herunder også i Blokhus.

Gæsterne har pt. mulighed for at anvende toiletter hos Restaurant Nordstjernen tæt på bymidten i Blokhus i forbindelse med en midlertidig aftale, og samtidig forefindes der også offentlige toiletter på busterminalen samt hos Iscaféen på Blokhus strand.

Men efterspørgslen efter flere toiletter er der stadig, og på baggrund heraf har det været drøftet i Teknik & Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune, hvordan der kunne etableres tidssvarende offentlige handicapvenlige toiletfaciliteter således, at der kan sikres gode forhold for Jammerbugt Kommunes gæster og borgere.

Flere offentlige toiletter

Teknisk forvaltning har derfor på foranledning af politikerne undersøgt muligheder samt hvilken økonomi, der skal være til rådighed, og det har netop været til drøftelse i udvalget, udtaler formand Christian Hem.

Hvor de nye offentlige toiletter skal placeres er endnu uvist, men han pointerer, at den dialog skal ske sammen med de lokale handelsstands-, erhvervs- og turistforeninger.

Forvaltningen har foreslået, at der i Blokhus etableres i alt 4 toiletter bestående af 2 stk. 2 rums samt 1 stk. 2 rums toiletter i de øvrige fire centerbyer.

Toiletterne er flytbare, og af oplægget er der forelagt flere muligheder som inspiration:

Økonomien bag

Prisen for at etablere toiletterne alle steder inkl. tilslutning til forsyning og fundament udgør 5,1 mio. kr. ekskl. et evt. betalingssystem, som beløber sig til 0,4 mio. kr. for alle fem byer. Derudover er der en forventning om at driftsudgifterne til rengøring, vedligehold og forbrugsafgifter udgør 0,2 mio. årligt ex. moms, men i og med at de er fuldautomatiske mindskes behovet for daglig rengøring og vedligehold fremgår det af oplægget.

For nuværende er der ingen offentlige toiletter i Aabybro og Pandrup. Der er 1 toilet i Brovst Hallen og tre i Fjerritslev, som findes i Fjerritslev Lystanlæg på Anlægsvej 3, på Østergade 2 i centrum samt på Fjerritslev Bibliotek i Danmarksgade 1.

Udvalget håber på, at der kan være en løsning klar i 2025.

Læs om fantastiske oplevelser og events