Nyheder

Omfattende udviklingsplan for Thorupstrand

 | FOTO: Presse
Planen skal sikre en bedre oplevelse for gæsterne og samspil med fiskerierhvervet
Thorupstrand

Siden august 2022 har et rådgiverfirma arbejdet med at få udarbejdet en udviklingsplan for landingspladsen ved Thorupstrand.
Udviklingsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Realdania og Jammerbugt Kommune, der har til formål at skabe større kvalitet i turismen og sikre et bedre samspil mellem fiskerierhvervet og den øgede turisme ved Thorupstrand.
Udviklingsplanen er udarbejdet i et samarbejde med lokale interessenter og de forskellige aktører i Thorupstrand. Der har blandt andet været afholdt dialogmøder og gennemført individuelle interviews med centrale aktører og interessenter.

Historien om Nordeuropas største kystlandingsplads

Efter en lang dag på havet trækkes de velkendte blå fiskerbåde via et ophalingsspil op på stranden for at lande den friskfangede fisk. Helt som det er blevet gjort i flere hundrede år.

Faktisk har stedet indtil 1800-tallet været centrum for skudehandlen imellem Danmark og Norge. Thorupstrand er Nordeuropas største tilbageværende aktive kystlandingsplads og et af de eneste steder, hvor denne type levende kulturmiljø kan opleves.
Området er samtidig velbesøgt, og ikke mindst siden stedet har været omdrejningspunkt for tv-serien: ”Gutterne på kutterne”, hvor seerne bringes helt tæt på personerne Jesper, Bo, Kristian, Jonny og Jan, deres familier og livet med fiskeriet.

thorupstrand

Udviklingsplanen

Efter et indledende forarbejde blev udviklingsplanen præsenteret hvori der sættes skarpt på, hvordan Thorupstrand og det traditionelle fiskeri, fortsat kan eksistere i bedste velgående, samtidig med at man styrker besøgsoplevelsen.
Som en del af arbejdet med udviklingsplanen har der løbende været dialog med Realdania om at anlægge et ny spilhus. Et spilhus som udover faciliteter i relation til spillet også kommer til at rumme formidlingsaktiviteter omkring fiskeriet og velfærdsfaciliteter, der længe har været et lokalt ønske.
Derudover er et andet udviklingstiltag et aktivitetsområde med plads til leg, motion og ophold.
Det er etablering af Fiskens hus, som er et projekt inspireret af Kornets hus – beliggende ved Hjørring.
Samtidig er det et ønske at få lavet et wayfinding/informationsområde, som bidrager til hvad der kan opleves på stedet, og understøtter formidlingen og historiefortællingen.
Der vil arbejdes for at skabe en velkomstbygning og et folkehus med mulighed for fællesspisninger, socialt samvær, musik og teater samt toiletfaciliteter

thorup strand

Der ønskes etableret et røgeri som skal være udstillingsvindue og salg af røgvarer.
Den gamle redningsstation ombygges til et folkebadehus, som indeholder sauna, omklædningsfaciliteter, toiletforhold og grejbank til brug for forskellige vandaktiviteter – surfing, sup mv.
Udvide servicemulighederne og madoplevelserne for den eksisterende fiskebutik i forhold til restaurant og café.
Øst for landingspladsen tænkes det at omdanne de eksisterende 5 fiskehytter til små overnatningshytter med tekøkken og toiletforhold.

Fremtiden

En styregruppe skal nedsættes, som begynder at tage hul på etableringen af nogle af aktiviteterne, der indgår i udviklingsplanen.
Den samlede omkostning for de foreslåede aktiviteter estimeres til være et sted imellem 23.500.000 og 38.200.000 kr.
Realdania har tilkendegivet, at de gerne indgår i den videre proces omkring spilhuset både i forhold til at bidrage til finansieringen og udviklingen af projektet.

Læs om fantastiske oplevelser og events