Aabybro

Oprydningsarbejde fortsætter til lands og vands

Kommune opfordrer til brug af strandkasser

Strandfogeder, Bejstrup Maskinstation og Jammerbugt Kommunes Vej og Park afdeling har sammen med en lang række frivillige den seneste tid arbejdet intenst med at rydde op på strandene langs Jammerbugten efter uheld med containere i forbindelse med stormen Pia.

I en pressemeddelelse melder de nu om endnu en dag med afsluttet strandrensning og p.t. rent strandområde.

Det kan dog ikke afvises, at der kan gemme sig små stykker affald eller emballage rundt om i klitterne og længere inde i landet. Forventningen er desuden, at der i den kommende tid løbende vil skylle mere indhold fra de tabte containere i land.

Derfor er der fra kommunens side af i samarbejde med Strandfogederne taget initiativ til at opstille en række strandkasser, som kan anvendes til det affald, der formentlig fortsat vil skylle i land.

Der er 17 strandkasser fra Bulbjerg Strand til Nr. Lyngby Strand, og de er fortrinsvist placeret ved nedkørsler til stranden. 

Har man lyst til at tage en tørn eller blot medbringe en affaldspose på gåturen, kan man komme af med affaldet i de såkaldte strandkasser, som løbende suppleres med ekstra beholdere på deres spot, hvis der er behov for det.

Det indsamlede affald bliver sorteret eller destrueret efter gældende regler.

Jammerbugt Kommune tømmer strandkasserne dagligt og takker fortsat for en hjælpende hånd med opsamling af eventuelt affald rundt om på stranden.

-Al hjælp er stadig meget velkommen, lyder det fra konsulent i Jammerbugt Kommune afdeling for plan og miljø, Bettina Brøndum Andersen. Vi knokler selv for at komme i mål med oprensningen og sætter stor pris på enhver hjælp. Alt hvad der havner i strandkasserne, forsvinder fra naturen, så jo mere jo bedre. Forhåbentligt kan vi hurtigt få et helt rent strandområde igen.

Eftersøgning fortsætter

På havet arbejdes der på en kortlægning af de 42 containere, der stadig befinder sig under havets overflade.

I havet har Mærsk siden d. 25. december haft et bjergningsfartøj i området, som nu er kaldt hjem, idet undersøgelser viser, at flydende containere for længst ville være skyllet i land.

Størstedelen af de 46 containere, hvoraf kun 4 drev i land, står altså sandsynligvis på havbunden.

For at finde dem, har Mærsk hyret eksperter fra det hollandske firma SMIT og to såkaldte survey-fartøjer, som kan scanne havbunden. Fartøjerne er netop ankommet. Arbejdet med at scanne havbunden er dog følsomt for vejr og vind, og snestormen som raser lige nu, kan forsinke arbejdet.

De to survey-skibe vil scanne det område, hvor containerne faldt i vandet og det område, hvor blandt andre fiskerne fra Thorupstrand arbejder.

Det forventes at vare cirka to uger at kortlægge og i området for fiskeri vil det tage endnu længere tid at finkæmme, oplyser Mærsk. 

Læs om fantastiske oplevelser og events