Aabybro

Overblik over genåbningen af Danmark

Et stort flertal på Christiansborg er blevet enige om en plan for genåbningen af Danmark, som begynder fra 11. juni.
Det betyder blandt andet, at krav om mundbind/visir ophæves 14. juni alle steder undtagen i den kollektive transport, når man ikke sidder ned. Krav om mundbind/visir udfases helt den 1. september.
Desuden vil negative PCR-tests som et gyldigt coronapas blive ændret pr. 1. juli, så en PCR-test vil være gyldig i 96 timer som coronapas mod i dag 72 timer.

Det lille indendørs forsamlingsforbud hæves til 250 personer pr. 1. juli.
Øvrige restriktioner og retningslinjer udfases samt ensrettes og forsimples begyndende fra 14. juni.
Det indebærer, at dagtilbud, grundskoler, herunder SFO, klubtilbud, efterskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser og videregående uddannelser vil have mulighed for, at vende tilbage til en normal hverdag fra 14. juni. Dog fortsætter den kraftige opfordring til to ugentlige test i grundskolen frem til og med september 2021.
Ligesom for coronapasset gælder opfordringen ikke for personer, der tidligere har været smittet, eller som har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik.
Der er enighed om, at opfordring til test ved fysisk fremmøde på arbejdspladser. Ansatte i sundhedsvæsenet, plejesektoren og på visse botilbud vil blive opfordret til test to gange ugentligt indtil 14 dage efter andet vaccinationsstik.

For store udendørs arrangementer med siddende publikum ophæves afstandskrav og krav om sektionering pr. 1. august, hvis der er faste pladser
og registrering af deltagere med henblik på at sikre muligheden for effektiv smitteopsporing. For arrangementer med mindre end 2.000 tilskuere vil der være krav om coronapas indtil 1. august .
For arrangementer med mere end 2.000 tilskuere vil der være krav om coronapas indtil 1. oktober.
Partierne er enige om, at antallet af tilskuere til EURO 2020-kampene i Parken kan øges op til 25.000 tilskuere.
Spørgsmålet om indrejse for turister skal afklares senest
den 16. juni.

Lempelser af krav om af coronapas:

14. juni
Krav om coronapas ophæves for:
• Biblioteker, arkiver.
• Fritids- og foreningsaktiviteter (ikke idræt) samt folkeoplysning, herunder Folkeuniversitet og aftenskoler.
1. august
• Spillesteder, teatre, biografer med færre end 500 tilskuere.
• Museer, forlystelsesparker, zoo.
• Indendørs idrætsaktiviteter
• Markeder, messer og dyrskuer, konferencer og møder
• Udendørs idrætsarrangementer (herunder fodboldkampe), udendørs motionsevents, udendørs arrangementer med siddende publikum under 2.000 tilskuere.
For fitnesscentre overgås til en daglig stikprøvekontrol med coronapas
1. september:
• Serveringssteder.
• Fitness
• Udendørs, stående arrangementer (festivaler mv.)
• Sommerlejre, spejderlejre, stævner.
• Indendørs arrangementer med siddende publikum
• Legelande, badelande mv.
• Liberale serviceerhverv med tæt fysisk kontakt
1. oktober
• Natklubber
• Indendørs, stående arrangementer (koncerter mv.)
• Udendørs arrangementer med siddende publikum med over 2.000 tilskuere

Åbningstider på serveringssteder
14. juni

Åbningstid for serveringssteder og adgangen til udskænkning af alkohol (inkl. i detailhandlen) udvides til kl. 24.00.
15. juli
Åbningstid for serveringssteder og adgangen til udskænkning af alkohol (inkl. i detailhandlen) udvides til kl. 02.00.
1. september
Restriktioner for åbningstider og adgangen til udskænkning og salg af alkohol (inkl. i detailhandlen) ophæves.
Natklubber mv. åbnes med krav om coronapas.
1. oktober
Krav om coronapas på
natklubber mv. ophæves

Se hel aftalen her:

Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021.pdf (justitsministeriet.dk)

Læs om fantastiske oplevelser og events