Blokhus

Overvejer fælles regler for badehuse i Blokhus og Løkken

Hvornår må badehusene sættes ud og skal tages ind? Hvor mange må der være?
Må de placeres på et bedre fundament, så de får lettere ved at modstå stormene i stedet for at sejle rundt og blive slået i stykker?
Det er nogle af de emner, som en mulig ensretning af reglerne for de populære hvide badehuse i henholdsvis Blokhus og Løkken kan få indflydelse på.

Fælles henvendelse

– Vi vil prøve at se, om vi kan få nogle regler, som svarer med dem, der er i Løkken. Få fælles regler og en ensretning. Blokhus og Løkken arbejder sammen på mange punkter, og det her kan også være et af dem, oplyser borgmester Mogens Chr. Gade efter et dialogmøde med foreningen bag de 47 badehuse på stranden i Blokhus.
Det er Kystdirektoratet, der udformer reglerne og skal give lov til, at badehusene evt. kan få lov til at stå på et bedre fundament.
– Derfor er det en god ide at ensrette reglerne for Løkken og Blokhus og på den måde danne en alliance mellem Jammerbugt og Hjørring kommuner, som så kan komme med en fælles henvendelse til Kystdirektoratet, forklarer borgmester Mogens Chr. Gade.

Laaang venteliste
Det betyder også, at der skal ses generelt på reglerne, og om det er muligt at kunne opstille flere huse end de nuværende 47 i Blokhus. I Løkken er der 487 badehuse.
Lige nu er der en venteliste på 194 til et af badehusene i Blokhus, og der skiftes i gennemsnit ejer på 1 hus om året.
I Blokhus må badehuset kun overdrages til en ægtefælle, mens det i Løkken må overdrages til ægtefælle og børn.

Læs om fantastiske oplevelser og events