Aabybro

Pårørende inddrages i tilsyn på plejecentre

Tilsynspolitikken for fritvalgsområdet 2022 er godkendt af Kommunalbestyrelsen, og politikken dækker tilsyn med alle leverandørers tilbud om personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem. 

Frit valg
Borgere i eget hjem, der får praktisk eller personlig hjælp eller madservice, kan vælge efter reglerne om frit valg af leverandør.
Det betyder samtidig, at kommunen skal føre tilsyn med leverandørernes tilbud, bl.a. om de svarer til borgernes aktuelle behov.
Samtidig skal tilsynspolitikken være med til at sikre, at opfølgningen på området sker systematisk.

Ønsker fra seniorrådet
Revideringen af politikken er sket i samarbejde med seniorrådet, der har foreslået, at temaer som blandt kommunikation og kompetencer med fordel kan indgå i tilsynspolitikken.
Disse input har Jammerbugt Kommune indarbejdet i tilsynspolitikken, så de indgår i et af de tre overordnede temaer for tilsynspolitikken.
I forbindelse med den efterfølgende høring af tilsynspolitikken har seniorrådet også foreslået, at pårørende bør inddrages i tilsyn på plejecentrene.
Jammerbugt kommune agter også at inddrage Seniorrådets forslag i tilsynsarbejdet på plejecentrene.
– Vi skal sikre, at hjælpen ude hos borgerne sker i overensstemmelse med de fastsatte standarder, vi politisk har sat for personlig og praktisk hjælp. Borgerne skal have den hjælp, de er berettiget til. Vi er glade for de forslag, som seniorrådet er kommet med i den forbindelse, siger Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune.

Læs om fantastiske oplevelser og events