Pandrup

Penge til nye sommer-aktiviteter for børn og unge

– Regeringen og et flertal i Folketinget har besluttet at bevilge 200 mio. kr. til sommeraktiviteter for børn og unge i deres sommerferie. Heraf modtager Jammerbugt Kommune 1,4 mio. kr.
Målgruppen er børn og unge i alderen 6-17 år, og beslutningen kommer på baggrund af konsekvenserne af covid-19, hvor mange børn og unge har været ekskluderet fra fællesskaber i og uden for skolen.

Læring og Trivsel
Pengene skal gå til aktiviteter ude i forenings- og fritidslivet samt aktiviteter med fokus på faglig læring og trivsel.
– Det er fantastisk at få så stor en håndsrækning til aktiviteter, der kan komme mange børn og unge til gode, siger Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.
– Vi har desværre været vidne til, at foreningslivet, idrætsanlæggene og kulturinstitutionerne i en lang periode har været lukket ned, og det har haft store konsekvenser for de mange børn og unge, som nyder godt af at kommer der. Med de her midler, har vi mulighed for at lave aktiviteter der indbyder til læring og aktiv deltagelse i inkluderende fællesskaber ude i foreningerne og hallerne, siger hun.

Sjove aktiviteter
De begrænsede muligheder for at børn og unge har kunne være sammen både i skoletiden og i fritiden, har for mange sat sine spor, oplyser Ulla Flintholm, formand for Børne- og Familieudvalget.
– Derfor er det vigtigt, at vi nu tilbyder spændende, sjove og lærerige aktiviteter for de elever, der har allerstørst behov for en særlig indsats som følge af Corona-krisen. Der er aktiviteter for elever i både indskoling, mellemtrin og udskoling, siger hun.

Forslag fra foreninger
Foreningerne, idrætsanlæggene og kulturinstitutioner har frem til tirsdag d. 23. juni kl. 23.59 mulighed for at komme med konkrete forslag til aktivitetsafvikling, og snarest herefter vil alle aktiviteter være synlige via www.kulturblad.dk.
Forældrene vil i de kommende dage modtage besked via AULA og e-boks om de mange sommeraktiviteter, som børn og unge kan benytte sig af.
Aktiviteterne vil være gratis for alle børn og unge i målgruppen 6 til 17 år, men tilmelding kan i flere tilfælde være nødvendigt.

Men der er nogle regler for de aktiviteter som foreninger og andre kan få tilskud til.

Konditionerne:

  • Aktiviteten skal sigte at fremme læring og aktiv deltagelse i inkluderende fællesskaber for børn og unge i alderen 6 til 17 år
  • Aktiviteten skal være organiseret via foreninger, idrætsanlæg og/eller instruktører.
  • Aktivitetsudbyderen er ansvarlig for at sikre, at fagpersoner og frivillige undervisere har de rette kompetencer mht. at kunne gennemføre aktiviteten.
  • Aktivitetsudbyderen er ansvarlig for at indhente børneattester efter børneattestloven.
  • At aktiviteten opfylder gældende retningslinjer og restriktioner ift. covid-19 med undtagelse af forsamlingsforbuddet på 50 personer.
  • At aktiviteten er gratis at deltage i
  • At aktiviteten så vidt muligt afvikles i uge 29, 30 og 31. Der kan dog anmodes om dispensation for afvikling i øvrige uger i sommerferien.
  • Aktiviteter (herunder fodboldskoler, spejderlejre, sommerskoler og lign.), som er arrangeret af organisationer, der på anden vis får tildelt støtte til at øge kapaciteten, kan ikke modtage økonomisk støtte herfra.
  • At der udfyldes og underskrives en samarbejdsaftale mellem aktivitetsudbyder og Jammerbugt Kommune.

Læs om fantastiske oplevelser og events