Blokhus

Plan klar for oprydning

Entreprenøren i fuld gang 3. juledag efter uheld med Maersk containere

Siden stormen Pia sendte over 46 containere fra det 400 meter lange Maersk skib – Mayview Maersk – i havet er der skyllet alt lige fra sko, puder, møbler, hospitalsudstyr og køleskabe ind på de Nordjyske strande langs Jammerbugten.

Affaldet har fyldt på strandene, og derfor har der 2. juledag været afholdt et møde imellem Strandfogeden, Jammerbugt Kommune og repræsentanter fra Maersk, for at aftale en plan for hele oprydningsarbejdet.

Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune, glæder sig over at der er fundet en løsning.

-Det er jo en 100-års hændelse, som der er ingen der har kunnet forudse, siger han til Blokhus Avis.

Allerede 1. juledag blev borgmesteren kontaktet af Strandfogeden, for at få fundet en løsning. Det førte til et opstartsmøde imellem parterne 2. juledag, hvor alt blev drøftet med henblik på at etablere en handlingsplan.

-Udfaldet af mødet er at Maersk har lovet at gøre alt, hvad de kan og påtager sig samtidig hele ansvaret. Det er jo en kæmpe opgave, som ikke kun omhandler oprydning på strandene, men også i havet. Der vil løbende komme flere ting ind på strandene, så oprydningen vil formentlig også strække sig over flere måneder, fortsætter borgmesteren.

Hos mange borgere har det fyldt en del, og mange har de seneste dage været optaget af, at der er gået for lang tid inden der har forelagt en oprydningsplan. Borgmesteren maner til besindighed: -Måske skal man huske på ikke at overreagere. Det er en helt ekstraordinær hændelse, og her lokalt kan vi kun være meget tilfredse med at både forurener og Strandfogeden har været hurtigt ude, for at lave en plan. Jammerbugt Kommunes rolle er at sikre kysten og fiskeriet, og der bliver taget hånd om en oprydning både i havet, på stranden og i klitterne. Maersk har rigtig stor interesse i at lykkedes. De er oprigtigt kede af situationen, og påtager sig det fulde ansvar – også økonomisk. Det kan vi kun være tilfredse med, siger Mogens Gade. Nu skal vi kun holde fast i tovet og følge op på, at opgaven bliver løst.

Udover en plan for oprydningen på strandene er Maersk i fuld gang med at rydde op i havet.

Man vurderer, at 4 containere ud af de 46 er drevet i land.

Siden uheldet har de haft bjærgningsfartøjer i området ud for Jammerbugten for at hive containerne op af vandet.

Slettestrand Thorupstrand

De mange containere og affaldet i havet kan få indflydelse på fiskeriet. Der kan være en potentiel fare for at sejle på containerne eller få noget af vraggodset i nettet til stor gene for fiskerne.

-Vi er meget opmærksomme på, at fiskerne har ordentlige vilkår, siger borgmesteren. Derfor har Maersk og Strandfogeden ført dialog med fiskerne i Thorupstrand, hvor de også har drøftet muligheden for en evt. erstatning.

Ros til de frivillige

Samtidig roser borgmesteren de frivillige, der har engageret sig i at rydde op. Han pointerer samtidig, at det naturligvis ikke er en opgave, der påhviler dem, men glæder sig over at de gør det, og det er de også velkomne til at fortsætte med.

Nordjysk entreprenør rydder op

Det er den nordjyske entreprenør Bejstrup Maskinstation, der er blevet hyret til at stå i spidsen for arbejdet, og de rykker derfor ind på strandene i dag 27. december fra kl. 12.00.

I første omgang drejer det sig om Blokhus, Tranum og Slettestrand.

Kim Kold, indehaver af Bejstrup Maskinstation, siger at oprydningen idag bliver en form for en prøvedag.

Det er ikke noget de har beskæftiget sig med tidligere, så i første omgang vil de prøve at samle affaldet sammen med en gummiged og håndkraft, for efterfølgende at køre det hele sammen i containere. Herfra vil der formentlig foregå en eller anden form for sortering i stil med det man kender fra almindelig affaldssortering.

Foto: Strandrensningen 3. juledag Tranum Strand

Strandfoged Andreas Mogensen Rasmussen, der koordinerer opgaven gør opmærksom på, at strandgæster på ovenstående strande skal være særlig opmærksomme på, at der kører både strandrensere og affaldsopsamlere på alle ovenstående strande fra middag den 27. december 2023, og frem til strandingsgodset er fjernet.

Det er ikke tilladt at tage noget af det strandede med hjem. Det vil blive betragtet som tyveri.

Hirtshals til Skagen

Efter stormen er der også fundet strandingsgods fra Maersk containerne ved Hirtshals mod Skagen. I samarbejde med strandfoged lokalformand i Hirtshals – Skagen, Ole Christoffersen, er det på nuværende tidspunkt vurderingen, at strandfogederne selv vil kunne håndtere affaldsopsamling fra Hirtshals mod Skagen.

Affaldet fylder også på Husmoderstranden i Hirtshals. Foto: Jesper Fosdal. 

 

Hvis vind og strømninger ændrer på hvor strandingsgodset strander, er der desuden i samarbejde med Maersk truffet aftale om at Bejstrup Maskinstation A/S løbende udvider området for strandrensning og affaldsopsamling, efter strandfoged Andreas Mogensen Rasmussen løbende anvisninger.

Læs om fantastiske oplevelser og events