Nyheder
imported

Planer om ny byggegrunde i Ingstrup

Både private og kommunale grunde er i spil

Tekst og foto: Martin Frandsen

Et mangeårigt ønske om at få flere byggegrunde i Ingstrup er nu på vej til at blive ført ud i livet.
Jammerbugt Kommune har modtaget en henvendelse fra en privat investor, som vil opføre tæt/lav boliger i byen, og i den forbindelse vil Jammerbugt Kommune også byggemodne parcelhusgrunde i Ingstrup.

Et løfte
– Vi har i flere år lovet, at vi ville vedtage en lokalplan i Ingstrup, som også indeholder kommunale byggegrunde. Men inden vi går i gang, ville vi gerne lige drøfte, hvordan tingene kan komme til at hænge sammen, og det har vi så nikket ja til nu i udvalget, forklarer Jens Chr. Golding, formand for teknik- og miljøudvalget.

Op mod 12 grunde
Projektet betyder nemlig en ny lokalplan samt vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen, og dette arbejde giver udvalget nu grønt lys til.
Det nye boligområde vil få udsigt ud mod det åbne land samt vejadgang fra de eksisterende veje i området.
Boligområdet skal henvende sig til en bred målgruppe og udlægges til både 8 attraktive rækkehuse samt kommunale 3-4 parcelhusgrunde.

Den nye lokalplan skal have fokus på:

  • Udnytte den attraktive beliggenhed og kuperet terræn.
  • Mulighed for varieret boligform for at tiltrække en bredere målgruppe.
  • Give mulighed for en varieret byggestil dog tilpasset det eksisterende terræn.
  • Sikre en grøn struktur i området.
  • At sikre forbindelser i området med henblik på tilknytning til byen mod nord.

Det betyder også, et erhvervsområdet syd for det kommende boligområde aflyses, da det ikke længere anses for at være relevant.

Læs om fantastiske oplevelser og events