Aabybro

Planer om stort gavlmaleri på skolen

Gjøl Borger- og Erhvervsforening vil sammen med Gjøl Kunstforening samt den lokale arbejdsgruppe for Liv i By og Skole og skolebestyrelsen på Gjøl skabe et gavlmaleri på Gjøl Skole.
Det skal udføres af Frida Still Vium fra Projekt NADA, og hun er en billedkunstner, der arbejder med Urban Art.
Maleriet skal udføres på skolens gavl, som vender ud mod indkørselsvejen til Gjøl fra øst og mod fjorden og være en imødekommende velkomst til Gjøl.

Børneliv og naturen
Maleriet skal afspejle naturen og livet omkring skolen og lokalsamfundet ved fjorden og med afsæt i urban art bringe fortællingen om Gjøl frem på en moderne og ungdommelig måde.
Det skal afspejle børneliv og -tanker anno 2021, historien om Gjøl, nutid forenet med fremtiden og helt grundlæggende bringe kunst og æstetik ind i lokalsamfundet. Derfor skal elever og medarbejdere på skolen inddrages og deltage aktivt i udarbejdelse og skabelse af skitsen til gavlmaleriet, så processen er del af et kreativt forløb, der involverer skolefag som håndværk og design, natur og teknologi og matematik.
Ligeledes vil eleverne kunne deltage i selve malerprocessen. Kunstneren er ansvarlig for det færdige resultat, og projektet består af to workshops af 3 timer for skoleeleverne og derefter en udførelsesperiode på 14 dage.

Forny udeareal
Gavlmaleriet er en del af et ønske om fornyelse skolens udeareal, som grænser op til vejen ned mod fjorden.
Der er et ønske om at skabe et miljø for børnene, som kan bruges i skoletiden, men også et område, som lokalbefolkningen kan bruge uden for skoletiden.
Maleriet vil være det kunstneriske, æstetiske og kreative element, som bidrager til at bruge kunsten ind i skolen og lokalsamfundet.
Budgettet for gavlmaleriet er 108.000 kr. og borgerforeningen har søgt om støtte på 89.000 kroner fra kommunens landdistriktsmidler.
På sit seneste møde har Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget besluttet at støtte med 40.000 kroner.

Nye pavilloner
Desuden er der planer om en ny indretning græsplænen, som pt. udgør en væsentlig del af skolens udeareal orienteret mod syd og vest.
På plænen tænkes anlagt ”faunabede” samt 3-5 pavilloner, som står på en flisebund. De skal bygges op som geometriske former i et vedligeholdelsesvenligt materiale og med levende tagkonstruktion.
Tanken er, at pavillonerne kan bruges i matematikundervisningen, når børnene skal beregne areal og rumfang eller måle vinkler.

Læs om fantastiske oplevelser og events