Nyheder
imported

Rejsegilde på Torvesvinget

Udvikling og vækst var omdrejningspunktet, da der blev afholdt rejsegilde på Torvesvinget, hvor Nørresundby Boligselskab opfører 17 nye familielejligheder.

– Lad os tale, skåle, spise og hygge os, 

Sådan lød startskudet fra direktør Lars Emborg fra Nørresundby Boligselskab, til rejsegildet for de 17 nye familieboliger på arbejdspladsen ved Torvesvinget i Blokhus. De 14 af boligerne er ved at blive bygget her, mens de sidste tre næsten er helt færdige på Springvandstorvet, overfor VisitJammerbugten Blokhus.

Lars Emborg inviterede da Borgmester Mogens Gade på "talerkassen".

–  Frem for alt vil jeg gerne have lov til at rette en stor tak til de mange håndværkere og entreprenører, der har været og er i gang med at bygge familieboligerne for Nørresundby Boligselskab. Uden deres indsats havde vi jo kun haft visionerne på papiret. Dagen i dag er da også en mærkedag tilegnet dem, som tak for veludført arbejde. Det er derfor, vi holder rejsegildet for, at påskønne jeres indsats. Når det er sagt, er Blokhus en by i markant udvikling og vækst – og vi ser en stor søgning til byen – specielt fra seniorer, som ønsker sig helårsboligere i byen. Jammerbugt Kommunes bosætningskampagne har haft god effekt. Den har givet lokalsamfundene kampgejst – og det mærkes tydeligt i Blokhus, som er et af de områder, som vækster mest mht. borgere.

Henrik Staun, salgsdirektør og projektchef for Lund & Staun oplyste ligeledes, at de var taknemmelige for enterprisen og at arbejdet forløber planmæssigt. 

Lars Emborg sluttede af med at takke entreprenørfirmaet Lund og Staun for en utrolig indsats: -Jeg ved, at alle parter har lyttet meget til hinandens ønsker og meninger, og at der ved hjælp af gensidig respekt og en god dialog er fundet frem til mange rigtig gode fælles løsninger. -Der er allerede nu 55 på venteliste til de 17 attraktive familieboliger, i byen med stor efterspørgsel og størst udvikling, afsluttede han med et smil.  – Myten om udkantsdanrk er i stedet afløst af "stol på VandkantsDanmark".

..Og så blev der serveret frisklavede hotdogs, sodavand og øl til de mange fremmødte. 

Fakta: Rejsegildet er den fest, som bygherren holder for håndværkere, arkitekt og teknikere, når murene står færdige, bjælkelaget er lagt og tagkonstruktionen rejst. Så anses bygningen for at være etableret, også selv om der endnu mangler meget, før det er klar til at blive taget i brug efter hensigten. Rejsegildet holdes på byggepladsen og traktementet er ofte beskedent: øl og pølser er gerne det væsentlige. Med til gildet hører også, at man holder taler og skåler på husets sikkerhed og deltagernes velbefindende.  

Læs om fantastiske oplevelser og events