Aabybro

Restriktioner for besøg er ophævet

De midlertidige besøgsrestriktioner for kommunale og private botilbud i Brovst og Aabybro er ophævet.
Det betyder, at borgere på kommunens botilbud igen få besøg af familie, venner og pårørende.
Styrelsen for Patientsikkerhed meddelte sidst på dagen 26. maj, at de midlertidige besøgsforbud på kommunale og private botilbud i Brovst og Aabybro igen er ophævet. Restriktionerne blev indført 4. maj 2021.

Nye retningslinjer
Derfor kan beboere på de botilbud, der var omfattet, igen få besøg på både indendørs og udendørs arealer.
Både inden og ude skal besøg på botilbuddene dog fortsat gennemføres på forsvarlig vis.
Ledelse og medarbejdere på botilbuddene sikrer, at besøg sker i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. gode hygiejne og hensynsmæssig adfærd.
Styrelsen for Patientsikkerhed har ændret sine retningslinjer i forhold til, hvornår påbud om besøgsrestriktioner udstedes og ophører, så grænsen for det testkorrigerede kommunei-ncidens nu er 150 mod tidligere 50.
Det sker i lyset af den generelle genåbning af samfundet, status for vaccinationerne mv. Samtidig er der generelt relativt få antal smittede blandt beboere og medarbejdere fra botilbud.

Læs mere om anbefalingerne her:
https://www.sst.dk/da/corona.

Læs om fantastiske oplevelser og events